Myyjän vastuu asuntokaupassa

Asuntokaupassa on vähintään kaksi osapuolta: myyjä ja ostaja. Me suosittelemme myös kiinteistönvälittäjän käyttöä, sillä ostajat yhä edelleen mieluiten ostavat välittäjältä. Lisäksi hyvä kiinteistönvälittäjä pystyy parhaimmillaan nostamaan asunnon myyntihintaa roimasti siitä, mihin myyjä itse pystyisi – onhan kiinteistönvälittäjän ammattitaitoa nimenomaan myynti. Tarjoamme myös helpon kiinteistönvälittäjien kilpailutuksen maksutta.

Tässä artikkelissa kuitenkin pohdimme, mikä on myyjän vastuu asuntokaupassa.

Myyjän vastuu on laaja ja se kestää melko pitkään: käytetyssä osakehuoneistossa asuntokauppalain (843/1994) mukainen virhevastuu on kaksi vuotta hallinnan luovutuksesta ostajalle. Kiinteistön kaupassa puolestaan vastuuaika laatuvirheen osalta on viisi vuotta.

Mitä myyjän vastuu käytännössä tarkoittaa?

Asuntokaupassa myyjän vastuu konkretisoituu tiedonvälitykseen. Asuntoa myyvillä on siis erilaisia ilmoitusvelvollisuuksia myymänsä kohteen puutteista. On kerrottava mahdollisimman tarkkaan kaikki myynnin kohteena olevan asunnon tai kiinteistön kuntoon liittyvät seikat. Ostajan on toki huolellisesti tarkastettava ostamansa kohde, mutta lain mukaan ostajan tulee myös voida luottaa myyjän antamiin tietoihin.

On parempi kertoa aina liian paljon kuin liian vähän. Kertomatta jättäminen tai valehtelu voi tuoda jälkikäteen ison laskun.

Myyjän vastuusta on myös esimerkkejä eri oikeusistuimista. Esimerkiksi Kymenlaakson käräjäoikeudessa on käsitelty myyjän vastuuta: Rivitalohuoneiston myyjä oli oikeuden mielestä laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan ostajalle siinä määrin, että se määräsi myyjän maksamaan ostajalle kymmenentuhannen euron korvaukset. Lisäksi myyjälle kolahtivat tietysti omat ja naapurin oikeudenkulut. Myyjä oli satuillut viemäriputkien uusinnasta, jota ei tosiasiallisesti oltu tehtykään.

Kirjaa asiat kauppakirjaan

Kaikki asunnon kuntoon liittyvät seikat kannattaa myös kirjata kauppakirjaan, jolloin allekirjoituksellaan ostaja kuittaa ne hyväksyvänsä. Lähtökohtaisesti ostaja ei voi vedota virheeseen, jonka hän on tiennyt tai josta hänen olisi pitänyt tietää. Tämänkin vuoksi kaikki puutteet siis kannattaa dokumentoida ennen kaupan tekoa.

Jos myyjä on toiminut erityisen törkeästi ja pimittänyt tietoja, hän voi joutua vastuuseen myös laissa määritellyn kahden tai viiden vuoden jälkeenkin.

Entä piilevät virheet?

Myyjän vastuu asuntokaupassa pitää sisällään myös vastuun ns. piilevästä virheestä. Piilevä virhe on puute tai vahinko, joka ei ole ollut myyjän tiedossa ja jota ostajakaan ei ole voinut havaita asuntoa tarkastaessaan. Virheen merkittävyys on kuitenkin tulkinnallinen.

Mitä vanhemmasta asunnosta on kyse, sitä enemmän sieltä voidaan olettaa löytyvän erilaisia iän ja kulumisen tuomia kirjaustarpeita. Ikä ei siis lähtökohtaisesti ole asunnon vika ja ikään liittyy erilaista kulumista ja korjaustarvetta.  Piilevä virhe on usein kosteusongelma, joka ilmenee vasta, kun ostaja on jo muuttanut sisään uuteen kotiin. Piilevien virheiden riidat voivat olla pitkiä, monimutkaisia ja samalla armottoman kalliita. Tulevista remonteista kinastellaan myös. Ostaja saattaa vaatia hinnan alennusta tilanteessa, jossa pian kaupan teon jälkeen yhtiössä päätetään suuresta korjaushankkeesta, josta tietenkin aiheutuu uudelle omistajalle yllättäviä lisäkustannuksia.

Myös välittäjällä on vastuu

Jos käytät asuntokaupassa välittäjää, osa vastuusta siirtyy hänelle. Tämä johtuu siitä, että välittäjällä on selonottovelvollisuus ja sitä seuraava ilmoitusvelvollisuus. Käytännössä kiinteistönvälittäjän vastuulla on selvittää sinulta asunnon myyjänä kaikki mahdolliset asuntoon ja sen kuntoon liittyvät seikat. Kun välittäjä ottaa asioista ammattitaitoisesti selvää, mitään oleellista ei pääse unohtumaan.

Piilevää virhettä lukuun ottamatta välittäjä onkin usein ollut tietokatkoksien maksumiehenä ostajan suuntaan.

Me tarjoamme asuntoa myyville kätevän ja maksuttoman palvelun: Kilpailuta kiinteistönvälitys

Palvelun avulla löydät helposti itsellesi sopivan kiinteistönvälittäjän, joka ottaa osan asuntokauppaan liittyvästä vastuusta kontolleen.

Onnea asuntokauppoihin!

Lue myös: