Myyjän vastuu asuntokaupassa

Mikä on myyjän vastuu asuntokaupassa? Asuntoa myyvillä on ilmoitusvelvollisuuksia myymänsä kohteen puutteista. Puutelistaa on todella syytä raapustella ja antaa tiedoksi, koska muutoin saattaa ostajan suunnalta alkaa kuulua jälkiperintää.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Aikanaan Kymenlaakson käräjäoikeus näytti toteen sen mitä tarkoittaa myyjän vastuu asuntokaupassa. Rivitalohuoneiston myyjä oli oikeuden mielestä laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan ostajalle siinä määrin, että se määräsi myyjän maksamaan ostajalle kymmenentuhannen euron korvaukset. Lisäksi myyjälle kolahtivat tietysti omat ja naapurin oikeudenkulut. Myyjä oli satuillut viemäriputkien uusinnasta, jota ei tosiasiallisesti oltu tehtykään. Välittäjän käyttäminen suojaa myyjää usein, koska välittäjällä on selonottovelvollisuus ja sitä seuraava ilmoitusvelvollisuus. Piilevää virhettä lukuun ottamatta välittäjä onkin usein ollut tietokatkoksien maksumiehenä ostajan suuntaan.

Nappaa parhaat välitystarjoukset maksutta tästä

Asuntokauppalaki

Asuntokauppalaki säätelee asunto-osakkeiden kauppaa ja sitä mikä on myyjän vastuu asuntokaupassa. Laissa todetaan yksiselitteisesti, että asunnossa on virhe, jos todellisuus ei vastaa tietoja jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut asunnosta ja joiden voidaan olettaa vaikuttaneen kaupan syntyyn. Ostajan on toki huolellisesti tarkastettava ostamansa kohde, mutta lain mukaan ostajan tulee myös voida luottaa myyjän antamiin tietojen.

Yleisesti onkin todettu, että myyjätahon kannattaa aina kertoa ostajille kaikista virheistä sekä puutteista joita asunnossa myyjän tietojen mukaan on. Lisäksi nämä seikat tulisi kirjata kauppakirjaan ja allekirjoituksellaan ostaja kuittaa ne hyväksyvänsä. Lähtökohtaisesti ostaja ei voi vedota virheeseen, jonka hän on tiennyt tai josta hänen olisi pitänyt tietää. Tämänkin vuoksi kaikki puutteet siis kannattaa dokumentoida ennen kaupan tekoa. Asunto-osakkeen kaupassa myyjän vastuuaika on kaksi vuotta. Tänä aikana ostaja voi vaatia hinnan alennusta ja joissakin tapauksissa kauppoja myös puretaan.

Piilevä virhe

Myyjän vastuu asuntokaupassa pitää sisällää myös vastuun ns. piilevästä virheestä. Piilevä virhe on puute tai vahinko, joka ei ole ollut myyjän tiedossa ja jota ostajakaan ei ole voinut havaita asuntoa tarkastaessaan. Virheen merkittävyys on kuitenkin tulkinnallinen. Mitä vanhemmasta asunnosta on kyse, sitä enemmän sieltä voidaan olettaa löytyvän erilaisia iän ja kulumisen tuomia kirjaustarpeita. Ikä ei siis lähtökohtaisesti ole asunnon vika ja ikään liittyy erilaista kulumista ja korjaustarvetta.  Piilevä virhe on usein kosteusongelma – sellainen joka ilmenee vasta, kun ostaja on muuttanut sisään uuteen kotiin. Piilevien virheiden riidat voivat olla pitkiä, monimutkaisia ja samalla armottoman kalliita. Tulevista remonteista kinastellaan myös. Ostaja saattaa vaatia hinnan alennusta tilanteessa, jossa pian kaupan teon jälkeen yhtiössä päätetään suuresta korjaushankkeesta, josta tietenkin aiheutuu uudelle omistajalle yllättäviä lisäkustannuksia.

Lähde: TS

Kilpailuta kiinteistönvälittäjät