Asunnon ostotarjous – huomioi nämä seikat

Asunnon myymisessä on useita vaiheita, joista asunnon ostotarjouksen vastaanottaminen on useimmiten käännekohta siinä, että asunnon kauppa ylipäänsä toteutuu. Asunnon ostotarjous on tärkeä dokumentti, sillä hyväksytty ostotarjous on aina sitova. Asunto-osakkeen myynnissä tarjous voidaan toki antaa suullisestikin, mutta käytännössä kirjallinen muoto on käytännössä  turvallisin esimerkiksi mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemisen kannalta.

Seuraavassa artikkelissamme käymme läpi muun muassa seuraavat asiat:

 • Mitä asunnon ostotarjouksen pitää sisältää
 • Mitä asunnon myyjän pitää huomioida ostotarjoukseen liittyen
 • Mitä asunnon ostajan pitää huomioida ostotarjoukseen liittyen
 • Miksi asunnon myynnissä kannattaa käyttää ammattitaitoista välittäjää

Mitä asunnon ostotarjouksen pitää sisältää 

Kun asunnosta tehdään asunnon ostotarjous, kannattaa muistaa, että hyväksytty tarjous on aina sitova. Tarjous voidaan tehdä suullisesti tai kirjallisesti, mutta mikäli asunnon myynnissä käytetään välittäjää, tarjous on tehtävä aina kirjallisessa muodossa. Yleisesti ottaen tarjous kannattaa tehdä joka tapauksessa kirjallisesti, jolloin tarjoukseen tulee varmasti kirjattua kaikki oleelliset tiedot.

Asunnon tarjousdokumentti vaihtelee hieman riippuen siitä, onko kyseessä kiinteistön kauppa vai asunto-osakkeen myynti. Kiinteistökaupassa tarjousta vastaava dokumentti on kiinteistön esisopimus. Esisopimukseen emme tutustu tässä artikkelissa sen tarkemmin, mutta kerrottakoon, että tällainen esisopimus on tehtävä aina kirjallisesti ja se vaatii julkisen kaupanvahvistajan vahvistuksen.

Asunto-osakkeiden myynnissä asunnon ostotarjous tehdään siis aina kirjallisesti jo myynnissä käytetään välittäjää. Välittäjillä onkin olemassa valmiita tarjouspohjia, jotka sisältävät kaikki tarvittavat elementit onnistuneeseen tarjoukseen.

Asunnon ostotarjouksessa on oltava vähintään seuraavat asiat: 

 • Mikä on kaupan kohde
 • Mikä on kauppahinta
 • Koska omistus- ja hallintaoikeus siirtyy
 • Koska on kaupantekopäivä
 • Kuinka kauan tarjous on voimassa
 • Mitkä ovat myyjän ja ostajan henkilötiedot
 • Mitkä ovat kaupan mahdolliset muut ehdot

Mitä myyjän pitää huomioida asunnon ostotarjouksessa?

Kun myyjä saa asunnosta ostotarjouksen, on innostusta usein hankala välttää. Tarjouksen saapuessa on kuitenkin tärkeintä pitää pää kylmänä ja tutustua tarjoukseen tarkasti. Seuraavaksi käymme läpi asiat, joihin myyjän tulisi ensisijaisesti kiinnittää huomiota ostotarjouksen saapuessa.

Mikä on kauppahinta?

Tarjouksen keskeinen elementti on tietysti kauppahinta eli hinta, minkä ostaja on valmis tarjouksen mukaan asunnosta maksamaan. Usein tarjousvaiheessa sekä myyjä ja ostaja haluavat tehdä eräänlaista tunnustelua siitä, mikä onkaan asunnon oikea myyntihinta. Jotta tarjouksen saaminen on ylipäänsä mahdollista, asunto tulisi jo ennen myyntiin laittamista osata hinnoitella oikein. Liian kallis pyyntihinta voi karkottaa ostajat ja liian alhainen myyntihinta on taas myyjän kannalta epäedullinen ratkaisu. Myyntihinnan aprikoinnissa oikein valittu ja kilpailutettu välittäjä on myös hinnan arvioinnin kannalta keskeinen toimija.

Varsinkin asunnosta tehtävä ensimmäinen tarjous on juuri yllä kuvattua tunnnustelua, jossa ostaja pyrkii tietysti saamaan asunnon mahdollisimman edullisella hinnalla. Siksi ensimmäisen tarjouksen tullessa ei kannata masentua, vaan lähteä rakentamaan ostajalle mahdollista vastatarjousta, jos näyttää yhtään siltä, että hinnassa voitaisiin päästä yhteiseen maaliin.

Asunnon ostotarjouksen muut ehdot

Asunnon ostotarjoukseen liittyy useimmiten hinnan lisäksi myös muita ehtoja, joista nykyisin keskeisimmät liittyvät ostajan lainansaantiin tai oman asunnon myyntiin. Tällaiset ehdot voivat olla myyjän näkökulmasta hyvinkin kimurantteja.

Myyjän kannalta paras tarjous on tietysti sellainen, jossa ei ole lainkaan ylimääräisiä ehtoja. 

Kannattaa muistaa, että hyväksytty ostotarjous on aina sitova. Mikäli tarjouksen ehdot eivät täyty, ei ostotarjouskaan tietenkään enää pysy voimassa. Tällainen tilanne voi käydä siis esimerkiksi tarjouksessa, jonka ehdoksi on määritelty lainansaanti. Jos pankki ei myönnä ostajalle lainaa, myös tarjouksen sitovuus päättyy.

Mitä ostajan pitää huomioida asunnon ostotarjouksessa?

Ostajan kannalta keskeisin tehtävä tarjouksessa on tietysti hinnan määritteleminen eli minkälaisen tarjouksen hän asunnosta tekee. Asunnon hinnan pohtimisessa on tarjolla useita erilaisia apuvälineitä, kuten vaikkapa muiden vastaavantyyppisten asuntojen hintapyynnöt sekä toteutuneet kaupat. Toteutuneiden kauppojen hintatietoja voi hakea esimerkiksi Asuntojen hintatiedot -palvelusta ja omalle asunnolleen voi saada maksuttoman hinta-arvion laskurimme avulla.

Jokainen asunto on kuitenkin yksilö ja tilastotiedot kertovat vain yhdenlaisen kuvan tilanteesta. Asunnon myyntihintaan vaikuttavat lukuisat eri seikat, kuten asunnon sijainti, kunto sekä yleisesti vaikkapa asuntomarkkinoiden yleinen tilanne. 

Samalla alueella tai jopa samassa taloyhtiössäkin identtisten asuntojen toteutuneet hinnat voivat vaihdella huomattavastikin riippuen esimerkiksi asuinkerroksesta, asunnon varustelusta ja asunnon yleisestä kunnosta.

Asunnon ostotarjous kannattaa laatia huolella

Asunnon ostotarjouksen voimassaoloaika

Koska ostaja on tarjouksen tekijä, hän myös määrittelee tarjoukselleen voimassaoloajan. Useimmiten asuntokaupassa tarjousten voimassaoloaika on tapana pitää äärimmäisen lyhyenä, joka luo painetta myyjän päätyyn reagoida tarjoukseen mahdollisimman nopeasti. Ostotarjouksen voimassaolo kannattaakin asettaa siis vuorokaudesta korkeintaan muutaman vuorokauden mittaiseksi.

Asunnon vapautuminen

Uutta asuntoa ostettaessa on myös tärkeä merkitä tarjoukseen ehto asunnon vapautumisesta. Asuntokaupassa tilanteet elävät usein nopeasti ja monesti esimerkiksi omaa asuntoa myytäessä uusi asunto olisi saatava käyttöön mahdollisimman nopeasti. Näin ollen asunnon ostotarjoukseen on syytä kirjata tarkasti asunnon vapautumisehto. Tällaisista ehdoista on toki hyvä keskustella kiinteistönvälittäjän kanssa jo ennen tarjouksen tekemistä. Monta kertaa asuntokaupat ovatkin kuin shakkipeliä, jossa kohteena on ostettava asunto, myyjän ja ostajan uusi asunto sekä ostajan vanha asunto.

Asunnon ostotarjouksen muut ehdot

Asunnon ostotarjouksen voi tehdä myös ehdollisena, jolloin tarjoukseen kirjataan ehdot, joiden perusteella tarjous pysyy voimassa. Tällaisia ehtoja ovat jo aiemmin mainitut oman asunnon myyntiin liittyvä ehto sekä lainansaantiehto. Jos ehdot eivät toteudu, ei tarjouskaan tietysti ole voimassa. Ehdollisiin tarjouksiin kirjataan usein myös jokin tietty määräaika, jonka aikana myyjä sitoutuu olemaan myymättä asuntoa toiselle ostajalla.

Kiinteistönvälittäjä auttaa asunnon ostotarjouksen kanssa

Ammattitaitoisen kiinteistönvälittäjän työhön kuuluu ostotarjousten käsittely sekä hintaneuvottelujen käyminen ostajan ja myyjän välillä. Hintaneuvotteluissa kannattaakin ottaa käyttöön kiinteistyönvälittäjä, joka huolehtii puolestasi myös siitä, että kaikki tarjoukseen liittyvät asiat on varmasti otettu huomioon. Välittäjän tehtävänä on huolehtia siitä , että tarjous ja tarjouksen ehdot noudattavat kaikkia olemassa olevia lakeja, säännöksiä ja hyvää tapaa. Kun harkitset asunnon myyntiä, kiinteistönvälittäjä kannattaa kilpailuttaa.

Lopuksi: asunnon ostotarjous

Asunnon myymisen ja ostamisen selkeä käännekohta on asunnon ostotarjous, jossa ostaja indikoi selvällä tarjouksella halukkuutensa asunnon ostamiseen. Tarjous kannattaa aina epäselvyyksien välttämiseksi tehdä kirjallisessa muodossa.

Myyjän kannalta keskeisiä asioita tarjouksessa on myyntihinnan lisäksi ostajan asettamat ehdot tarjoukselle. Tällaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi oman asunnon myymiseen tai lainansaantiin liittyvä ehto. Pelkästään hinnan tuijottaminen voi olla vaarallista, sillä useimmiten myös ehdot määrittelevät sitä, millä edellytyksillä kaupat ylipäätään voivat syntyä.

Ostajan kannalta tärkeintä on määritellä asuntotarjoukselle hinta, jolla on realistiset mahdollisuudet mennä läpi. Vaikka asuntotarjouksen tekeminen on eräänlaista tunnustelua ostajan ja myyjän välillä, voi täysin epärealistinen hinta kolahtaa kuitenkin ostajan vahingoksi siten, että kauppoja ei synny lainkaan tai asunto ehtii menemään pois alta. Ostaja myös määrittelee ylempänä mainitut tarjouksen ehdot.

Asuntotarjoukseen sisältyy lukuisia huomioon otettavia asioita esimerkiksi sen suhteen, millaisia asioita asuntotarjoukseen tulisi kirjata. Tällaisessa tilanteessa paras vaihtoehto on ottaa asunnolle ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä, joka huolehtii kaikista tarjousprosessiin liittyvistä muodollisuuksista. Välittäjän vastuulla on myös hintaneuvottelujen käyminen ostajan ja myyjän välillä.

Kun harkitse oman asuntosi myyntiä, kannattaa kiinteistönvälittäjä kilpailuttaa. Kilpailutuksen etuna on selkeä rahan säästö välityspalkkion hinnassa, mutta se tuo mukanaan myös muita etuja. Tällaisia ovat esimerkiksi alueen parhaiten tuntevan välittäjän saaminen juuri sinun asuntosi myyntiä varten.