Koska asunto kannattaa myydä?

Vanha klassikko asunnon myynnissä liittyy lausahdukseen siitä, koska asunto kannattaa myydä, on ”kesäkuukausina”. Perusteluna tälle on käytetty sitä, että valoisa ilma tekee asunnoista edustavan näköisiä kun ikkunasta ulos katsellessa näkyy muutakin kuin harmaata massaa. Lisäksi kesämyynnin tehokkuutta on perusteltu ihmisten ajalla,  potentiaalisilla ostajaehdokkailla kun on kesällä enemmän aikaa käydä asuntonäytöissä. 

Luulo ei ole kuitenkaan tiedon väärti ja me tutkimme artikkelissamme tilastojen valossa sitä, onko kesä todellakin asunnon parasta myyntiaikaa. Lähdemateriaalina käytimme erityisesti  Suomen Pankin myönnettyjen asuntolainojen tietoja kuukausitasolla sekä Etuovi.comin asuntomarkkinakatsausta. Kun verrataan myönnettyjä asuntolainoja myyntiin tulleiden asuntojen määrään, saadaan jo sammakkoprofessorin sääennustetta tarkempi katsaus siihen, koska oma asunto kannattaisi myydä.

Vaikka kausivaihtelut ovatkin asuntokaupassa yleisiä, kannattaa pitää mielessä oman asunnon tilanne ja siihen vaikuttavat seikat. Eli vaikka tilastot puoltaisivat myyntiä kesäkuussa, jokaisen asunnon myynti on aina tapauskohtainen prosessi. Ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä osaa myös arvioida sitä, koska olisi paras aika myydä juuri sinun asuntosi. Kiinteistönvälittäjät voit kilpailuttaa meillä.

Koska asunto kannattaa myydä: kevät ja kesä ovat parasta myyntiaikaa

Asuntojen kesäkuukausien myyntiin liittyvä klisee pitää myös tilastojen valossa kutinsa melko hyvin. Esimerkiksi vuosina  2010-2016 myydyistä asunnoista hinnat olivat korkeimmillaan juuri kesäkuussa kun verrattiin kesäkuun neliöhintaa muiden kuukausien keskimääräiseen neliöhintaan. Tilastokeskuksen tietoihin perustuen kesäkuussa asunnoista sai jopa kaksi prosenttia enemmän kauppahintaa kuin normaalisti.

Myös asuntojen myyjät ovat huomanneet kevään ja kesän hyvän myyntiajan. Esimerkiksi vuonna 2016 suurin osa Oikotie.fi-palvelun ilmoituksista julkaistiin toukokuussa. Sen sijaan saman vuoden tietoihin perustuen lyhin myyntiaika oli asunnoilla, jotka pistettiin myyntiin 15. maaliskuuta – 30. huhtikuuta välisenä aikana. Tällainen asunto myytiin keskimäärin 90 päivässä, kun taas pisin myyntiaika oli asunnoilla, jotka ilmestyivät myyntiin elokuun lopun ja syyskuun puolivälin aikoihin.

Samansuuntaista dataa kertovat myös Suomen Pankin tuoreet tilastot asuntolainojen nostamisesta.

Koska myönnetään eniten asuntolainoja?

Myönnetyt asuntolainat kuukausittain (päivitys: myös vuosi 2021 näyttää samaa):

Lähde: Suomen Pankki

 1. Kesäkuu
 2. Toukokuu
 3. Lokakuu
 4. Syyskuu
 5. Elokuu
 6. Heinäkuu
 7. Huhtikuu
 8. Marraskuu
 9. Maaliskuu
 10. Helmikuu
 11. Joulukuu
 12. Tammikuu

Seuraavaksi pureudumme tarkemmin eri vuodenaikojen myyntitilanteeseen ja selvitämme sitä, mitkä seikat vaikuttavat kunkin vuodenajan myynnin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Olemme jakaneet vuoden perinteisen jaon mukaan talvikuukausiin (joulu-helmi), kevääseen (maalis-touko), kesään (kesä-elokuu) sekä syksyyn (syys-loka).

Talvikuukausina myynti hiljenee

Jos vuoden kierrosta pitäisi valita jokin ylivoimaisesti heikoin kausi asunnon myymiselle, tilastojen valossa se olisi talviaika joulukuusta helmikuuhun. Esimerkiksi Suomen Pankin asuntolainojen myöntämistilastot kertovat, että kyseisinä kuukausina myönnetään selvästi vähiten asuntolainoja. Heikoin kuukausi on tammikuu, jota seuraavat joulukuu ja helmikuu.

Myös Etuovi.comin asuntomarkkinakatsaus myyntiin tulleiden asuntojen määrästä puhuu samaa kieltä. Joulukuu on ollut sekä vuonna 2019 että 2020 heikoin myyntikuukausi, jos katsotaan puhtaasti myyntiin tulleiden asuntojen määrää. Vuosittaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria, sillä esimerkiksi joulukuussa 2020 myyntiin tuli 30 prosenttia enemmän asuntoja kuin vuotta aiemmin. Vuosittaisesta kasvusta huolimatta joulukuu 2020 oli silti vuoden ehdottomasti pienin kuukausi asuntojen myynti-ilmoitusten volyymista päätellen.

Tammikuu on niin ikään perinteisesti heikko myyntikuukausi asuntojen kannalta. Mielenkiintoinen havainto on myös se, että Etuovi.comin tilastojen mukaan tammikuussa myyntiin tulleiden asuntojen myynti on vähentynyt vuosi vuodelta vuodesta 2019 lähtien. Kun katsotaan puolestaan myyntiin tulleita asuntoja helmikuussa, tilanne on kolmen vuoden tarkastelujaksolla huomattavasti tasaisempi.

Talven myyntikuukausien hiljaisuutta on perusteltu usein pimeällä ajanjaksolla, jolloin asunnot eivät näytä kovinkaan edustavilta verrattuna esimerkiksi valkenevaan kevääseen. Tilastoja selittää osaltaan myös se, että marraskuussa asuntojen myynti on hieman pirteämpää kuin joulukuussa, joten ihmiset saattavat myös haluta jouluksi uuteen kotiin. Tällainen valinta selittää myös tammikuun heikkoa myyntitilannetta.

Koska asunto kannattaa myydä: talven jälkeen asuntokauppa vilkastuu

Kevään lähestyessä myös asuntokauppa vilkastuu. Kevätkuukausista ylivoimaisesti paras kuukausi asunnon myynnille on toukokuu, kuten aiemmin todettiin. Tätä väitettä tukevat sekä Suomen Pankin tilastot nostetuista asuntolainoista että esimerkiksi asuntojen välitykseen erikoistuneen Etuovi.comin tilastot. Etuovi.comin tilastojen perusteella esimerkiksi toukokuu 2019 oli kaikkien aikojen suosituin kuukausi asuntoilmoitusten jättämiselle.

Kun tarkastellaan esimerkiksi myyntiin tulleiden asuntojen tilastoja, huomataan, että maalis-huhtikuussa on nähtävissä selvä piikki verrattuna tammi-helmikuuhun. Vuosittaiset vaihtelut ovat kohtalaisen pieniä, tosin huhtikuu 2020 oli poikkeus sääntöön, jolloin esimerkiksi Etuovi.comissa julkaistiin peräti 27% enemmän asuntoja kuin vuotta aiemmin.

Myös asuntojen koko vaikuttaa kausivaihteluihin. Esimerkiksi keväisin haetaan erityisesti omakotitaloja sekä rivitaloja. Tämän vuoden huhtikuussa nähtiin varsinainen rivitaloasuntojen hakupiikki, kun Etuoven palvelusta haettiin 57% enemmän rivitaloja kuin vuotta aiemmin. Tosin myös kerrostalojen hakumäärät nousivat samalla tarkastelujaksolla lähes 50 prosenttia.

Kesä on hyvää, mutta myös haastavaa myyntiaikaa

Jos katsotaan pelkästään Suomen Pankin tilastoja myönnetyistä asuntolainoista, paras aika asunnon myynnille on ehdottomasti kesäkuu. Jos tammikuussa myönnetään perinteisesti vähiten asuntolainoja, alkaa vuoden alusta kuitenkin lineaarinen kasvu, joka huipentuu kesäkuun asuntolainapiikkiin.

Myös julkaistujen asuntojen myyntidata esimerkiksi Etuovi.comin mukaan tukee samaa väitettä. Tammikuussa julkaistaan vähiten asuntoilmoituksia ja ilmoitushuippu on lähes aina kesäkuussa. Vuosi 2020 oli erikoisvuosi koronashokin vuoksi ja tällöin asuntoilmoitusten kasvu käytännössä tyrehtyi huhtikuussa helmikuun tasolle, mutta piristyi heti toukokuussa ja varsinkin kesäkuu 2020 oli julkaistujen asuntoilmoitusten osalta lähes edellisvuoden tasolla.

Kesän myyntitilastoja kaunistaa tietysti myös vapaa-ajan asuntojen myynti, jotka useimmiten lainoitetaan samanlaisella mekanismilla kuin asumiseen käytettävät asunnot. 

Heinäkuu ja elokuu ovat selvästi kesäkuuta hiljaisempia aikoja sekä lainojen myöntämisen että julkaistujen myynti-ilmoitusten näkökulmasta. Lomat ovat tietysti luonteva selitys tälle kehitykselle.

Syksyllä asunnon myynnissä painottuu syyskuu ja lokakuu

Siinä missä kesäkuu ja toukokuu ovat vuoden parhaita myyntikuukausia myönnettyjen asuntolainojen mukaan, seuraavaksi eniten lainoja myönnetään syyskuussa ja lokakuussa. Myös myyntiin tulevissa asunnoissa on esimerkiksi Etuovi.comin datan perusteella nähtävissä pientä piristymistä heinä-elokuuhun verrattuna ainakin vuosina 2019 ja 2020.

Asiaan voi olla monia selityksiä. Esimerkiksi korkeakoulujen alkaminen näkyy usein pienten asuntojen myynnin kasvuna, kun vanhemmat, joilla on siihen varaa, ostavat opiskeluasuntoja jälkikasvulleen. 

Toinen syy syksyn kasvulle voi olla myös inhimillisempi ja raadollisempi. Kun katsotaan avioerotilastoja 20 vuoden ajalta ajanjaksolla 1994-2015, selviää, että tammikuu ja elokuu ovat avioerojen kulta-aikaa. Jos ero laitetaan vireille elokuussa, asunnon myynti ja uusien asuntojen hankkiminen tulee ajankohtaisesti juuri syys-lokakuussa, joka voi näkyä piikkinä tilastoissa.

Yhteenveto: koska asunto kannattaa myydä?

Koska asunto kannattaa myydä? Tilastojen ja eri lähteiden valossa vuodenajoista paras myyntiaika osuu kesäkuuhun. Kun yhdistetään Suomen Pankin data myönnetyistä asuntolainoista sekä Etuovi.comin tilastot (2019 ja 2020) myyntiin tulleista asunnoista, parhaat myyntikuukaudet näyttävät tältä:

Parhaat myyntikuukaudet, jolloin asunto kannattaa myydä

Lähde: Etuovi.com & Suomen Pankki

 1. Kesäkuu
 2. Toukokuu
 3. Lokakuu
 4. Syyskuu
 5. Heinäkuu
 6. Elokuu
 7. Maaliskuu
 8. Huhtikuu
 9. Marraskuu
 10. Helmikuu
 11. Tammikuu
 12. Joulukuu

Vaikka tilastojen valossa asunnon myynnin painottaminen kesäkuukausille näyttäisikin olevan järkevää, liittyy myyntiin myös runsaasti muita tekijöitä. Esimerkiksi kesäkuukausina korostuvat erityisesti omakotitalot sekä rivitalot, jotka ovat useimmiten euromääräisesti mitattuna kerrostaloasuntoihin verrattuna kalliimpia investointeja.

Lisäksi tilastot kertovat vain yleistä suuntaa, ei tietenkään juuri sinun tilannettasi. Asunnon myyntiajankohtaan vaikuttaa merkittävästi myös muut tekijät, kuten asunnon kunto, koko, sijainti sekä hintapyyntö. Asunnon myymisen ajankohdankin arvioinnissa avuksi voi olla asiansa osaava kiinteistönvälittäjä. Kiinteistönvälittäjä kannattaakin kilpailuttaa hyvissä ajoin esimerkiksi www.asuntojenmyynti.fi -palvelun avulla. Kilpailutuksen voi tehdä, vaikka myyntiajankohta ei olisikaan aivan heti oven takana. Asiantunteva kiinteistönvälittäjä osaa antaa myös oman arvionsa siitä, koska olisi edessä mahdollisesti se otollisin ajankohta juuri sinun asuntosi myynnille.