Välityspalkkiovertailu

Puuttuva palanen

Asuntojenmyynti.fi on olemassa olonsa aikana vakiinnuttanut paikkansa välityspalkkiovertailuna ja vertaillut suomalaisia välitysprosentteja. Pohja vertailulle on saatu kuluttajansuojalaista ja sen yrityksiä koskevasta hintamerkintäasetuksesta. Lain asetus edellyttää jokaista kiinteistönvälitysliikettä ilmoittamaan hintansa sekä toimistossaan että internetsivuillaan. Meitä on kuitenkin jatkuvasti jaksettu muistuttaa siitä, kuinka välityspalvelussa hinta ei ole ainut asia. Ymmärsimme yskän.

Vertailuun haluttiin nimenomaan myös välityspalvelun laatu. Perusteeksi tarjottiin mm. välittäjien henkilökohtaisia ominaisuuksia, asiakkaiden aiempia kokemuksia jne. Mitään julkisista lähteistä saatavaa vertailukelpoista dataa ei kuitenkaan näille ehdotuksille löytynyt. Lisäksi palveluamme tuottavalla Effortia Oy:llä on perusarvo, jonka mukaan emme arvostele luonnollisia henkilöitä. Tehtävä ei em. syistä ollut yksinkertainen,

Yllättäen kävi kuitenkin ilmi, että laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä oli pätevyysvaatimuksiensa osalta muuttunut jo 19.4.2013.  Lakiin liittyy siirtymäsäännös, jonka mukaan sen pätevyystasoja koskeva muutos astuu voimaan vasta 1.1.2016. Päätimme perustaa myös laatuvertailun, jonka pohjaksi siis tulisi muuttunut laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja sen 5 §. Tämän seurauksena palveluumme luotiin uusi laatuvertailu- osio. Hyvä asia oli, että saimme myös tämän vertailun pohjaksi sitä itseään koskevan lain.

Uusi laatuvertailumme kertoo palvelua käyttävälle halutun kaupungin tai paikkakunnnan jokaisen välitystoimipisteen myyntiä tekevien välittäjien lukumäärän ja LKV- prosentin. Kuluttaja voi  nyt ensimmäistä kertaa helposti vertailla välitystoimipisteen pätevyystasoa alueen muihin vastaaviin toimijoihin.  Samalla julkaisimme myös palvelun verkkokäyttäjille maksuttoman kilpailutuksen.  Toiminnallisuuden kautta asiakkaamme voi löytää itselleen näppärästi ja nopeasti välittäjän suositustemme mukaan.

Eroa aiempaan on siinä, että nyt olemme hinta- ja laatuvertailu. Kokonaisuus.

Ville Lehtinen

Effortian ensimmäinen vuosi

Effortian ensimmäinen vuosi

Kukaan ei ollut tehnyt välityspalkkioiden vertailua ennen kuin Asuntojenmyynti.fi maaliskuussa 2013 julkaisi keräämänsä kiinteistönvälityshinnat yhdessä palvelussa. Kun Iltasanomien kautta vyöryi kävijöitä sivuillemme, oli tunne pelonsekainen. Olimmeko varmasti ilmoittaneet hinnat oikein? Olihan hinta ollut asia, josta ei kannattanut yleensä välittäjien keskuudessa paljonkaan porista. Lopulta koko vuoden aikana ainoastaan yksi välittäjä Kotkasta syytti edustamansa yrityksen hintaa vääräksi, perusteetta. Hinnat olivat silloin oikein ja ne ovat oikein tänään ja tulevaisuudessa. Listauksen paikkaansapitävyys onkin kaiken perusta.

Ensimmäinen aktiivinen liiketoimintakausi toi tilinpäätöksessä tulosta peräti 26 €. Onnistuminen tuli ilman näkyvyysmyyntiä, ilman korkeapainetta. Myös media kirjoitti meistä usein, mutta jotain tapahtui. Toimittajan viesti oli selvä. Lehti ei voisi toistaiseksi kirjoittaa vertailusta ja jos toimittaja koskaan lähtisi talosta, niin saisin tietää miksi. Minun ei kuitenkaan tarvitse odottaa selvitystä, vaan arvaan jo syyn ja aikaansaajat. Moni isokin talo korjasi hinnoitteluaan tänä vuonna, enkä näe Effortian lisäksi markkinoilla mitään toista yksittäistä syytä vastaavaan toimintaan. Kun kaikki kuluttajat saavat tietää hintavertailusta, niin suurten talojen pitkä työ vahvan brändin hyväksi saa armottoman niitin kylkeensä. Vaikutus on voimakkaampi, kuin mikään muu ulostulo koskaan suomalaisessa kiinteistönvälityksessä. Sillä tiellä me jatkamme ja tulevaisuudessa aina vain useampi kuluttaja saakin kauttamme arvokasta ennakkotietoa rationaalisen päätöksenteon tueksi välittäjän valinnassa. Mikäli teemme asioita oikein ja määrätietoisesti, niin voimme tulevaisuudessa saavuttaa jotakin.

Kiitokset kaikille kuluneesta ja menestystä vuoteen 2014.

Ville Lehtinen

Vuokravälityksen hintavertailu

Vuokravälityksen hintavertailu tosiasia!

Asuntojenmyynti.fi ilmoittaa julkaisevansa tästä päivästä eteenpäin ensimmäisenä koko maan laajuisen ammattimaisen vuokravälityksen hintavertailun internetpalvelussaan.

Uudessa palvelussa kuluttaja voi maksutta vertailla paikkakuntansa kiinteistönvälitysyritysten julkaisemia vuokravälityksen palkkiota. Palvelusta on saatavilla paikkakuntahaulla Suomen suurimmissa kunnissa ja niiden läheisyydessä toimivien laillistetuttujen vuokravälitysten hintamerkintäasetuksen mukaan ilmoittamat vuokravälityksen hinnat.

Tämän lisäksi Asuntojenmyynti.fi -palvelun kiinteistönvälityksen välityspalkkiovertailu uudistuu niin, että palvelusta löytyvät nyt myös kirjallisten arvioiden listahinnat, kauppakirjojen tekokustannukset itsemyyjiä varten sekä tiedot kaupanvahvistusten hinnoista.

Ville Lehtinen

Tervetuloa

Tervetuloa mukaan!

Tutkiskeltuamme pian kymmenen kuukautta suomalaista kiinteistönvälitysmarkkinaa olemme tulleet johtopäätökseen, että on tullut aika julkistaa Asuntojenmyynti.fi -palvelu kuluttajien ja laillistettujen kiinteistönvälitysyritysten iloksi.

Palvelumme avulla kuluttaja voi nopeasti saada käsityksen laillistetun kiinteistönvälityksen paikallisesta tarjonnasta ja hinnoista. Samalla sekä kuluttajaa että kiinteistönvälityksen ammattikuntaa kunnioittaen, toivomme voivamme tulevaisuudessa edelleen vaikuttaa myönteisesti hintojen ilmoittelun läpinäkyvyyteen sekä lisätä kaikkien asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme onnistumisia kiinteistö- ja asuntokaupan saralla.

Ville Lehtinen