Asunto myyty ja muutto edessä? Huomioi nämä asiat kotivakuutuksessa!

Asunnon myynnissä ajankohtaiseksi nousee myös kotivakuutus. Muuttotilanne yleensä vaatii vakuutusten läpikäymistä, sillä siihen saattaa liittyä myös muita kotitalouden muutoksia, esimerkiksi uusien huonekalujen tai kodinkoneiden hankintaa tai perhekoon muutoksia. Kotivakuutusta läpi käydessä kannattaa pohtia omaa vakuutustarvetta ja kilpailuttaa vakuutus niitä silmällä pitäen.

Hoida kotivakuutus kuntoon hyvissä ajoin ennen muuttoa

Kun asunto on myyty ja uusi ostettu, ja muuttopäivä on tiedossa, kotivakuutus kannattaa hoitaa kuntoon mahdollisimman pian. Kotivakuutusta ei saa voimaan takautuvasti ja muuttoviikolla on yleensä paljon muutakin ajateltavaa ja muistettavaa. Usein kotivakuutuksen voi ostaa uuteen kohteeseen kuukautta ennen vakuutuksen alkamispäivää. Vakuutuksen alkamispäivästä kannattaa olla tarkkana, riippuen siitä, oletko ostanut omakotitalon vain asunto-osakkeen. Näistä kerrotaan lisää myöhemmissä kappaleissa.

Lähtökohtaisesti vanhasta kohteesta pois muuttaessa vakuutuksen voi irtisanoa edelliselle päivälle uuden vakuutuksen alkamisesta, mutta tarkempia tietoja vakuutuksen voimassaolosta muuton aikana saat omalta vakuutusyhtiöltä. Esimerkiksi POP Vakuutuksen kotivakuutus on voimassa 2 kuukautta muuton alkamisesta, kun muutat Suomessa vakituisesta osoitteesta uuteen vakituiseen osoitteeseen. Jos molemmat asunnot ovat hallussasi yli 2 kuukautta esimerkiksi remontin vuoksi, kannattaa vakuutukset pitää voimassa muuttopäivään asti molemmissa kohteissa.

Itse muuttoa varten ei useinkaan tarvita erillistä vakuutusta, vaan vakuutus omaisuusvahingoissa on voimassa myös muuton aikana. Henkilövahinkojen varalta on hyvä huolehtia, että kaikilla muuttoon osallistuvilla on tapaturmavakuutukset voimassa. Muuttofirmalla on omat vakuutuksensa suojaamassa omaisuusvahinkoja muuton aikana, mutta tarvittaessa vahingon sattuessa korvaushakemuksen voi tehdä myös omaan vakuutusyhtiöön.

Ketkä kuuluvat vakuutuksen piiriin?

Kotivakuutus kattaa kaikki samassa taloudessa vakituisesti asuvat henkilöt, pois lukien kimppakämppä. Kotivakuutusta ei siis tarvitse esimerkiksi uuden puolison kanssa yhteen muuttaessa ottaa kahteen kertaan, vaan riittää, että toinen huolehtii kotivakuutuksen ottamisen. Esimerkiksi POP Vakuutuksen kotivakuutus huomioi myös talouden lukumäärän.

Kotivakuutuksessa saattaa usein olla mukana myös matkatavaravakuutus. Myös matkatavarat ovat katettuna kaikkien taloudessa asuvien henkilöiden osalta, vaikka vakuutuksen ottaja ei olisikaan mukana matkalla. Matkustajavakuutus on kuitenkin henkilökohtainen, joten näitä ei pidä sekoittaa keskenään ja matkustajavakuutus tulee ottaa aina kaikille henkilöille erikseen.

Oikeusturva- ja vastuuvakuutus

Oikeusturva- ja vastuuvakuutukset ovat yleensä irtaimistovakuutuksen yhteydessä. Nämäkin vakuutukset koskevat kaikkia taloudessa asuvia henkilöitä. Jos puoliso joutuu esimerkiksi riitatilanteen vuoksi oikeuteen tai aiheuttaa vahinkoa toiselle henkilölle tai toisen henkilön omaisuudelle, voi niistä hakea korvausta kotivakuutuksesta.

Vakuutus ei kuitenkaan kata samassa taloudessa asuville henkilöille aiheutuvaa vahinkoa, esimerkiksi lasten huoltajuuskiistaan liittyviä oikeudenkäyntikuluja tai vuokra-asunnon kiinteille sisusteille tapahtuvaa omaisuusvahinkoa.

Kerros- ja rivitalot

Jos olet ostanut asunto-osakkeen esimerkiksi kerros-, tai rivitalosta, riittää irtaimistovakuutus uuteen kohteeseen, sillä taloyhtiö on vakuuttanut itse rakennuksen. Vakuutuksen olisi hyvä alkaa sovitusta muuttopäivästä tai aiemmin, jos avaimet luovutetaan jo aiemmin ja asunto siirtyy hallintaasi.

Sama pätee, jos muutat vuokra-asuntoon tai vuokraat itse asuntoa. Irtaimistovakuutus kuuluu aina sen henkilön vastuulle, joka vakituisesti ja virallisesti asuu asunnossa. Vakuutusta ei siis voi ottaa vuokralaisen, sukulaisen tai ystävän puolesta sellaiseen kohteeseen, jossa et itse asu. Poikkeuksena on omassa käytössäsi oleva kakkosasunto.

Irtaimistovakuutukseen kuuluu asunnon irtain omaisuus. Hyvä nyrkkisääntö on, että irtaimisto kattaa sen, mitä muutossa tuot mukanasi tai viet mennessäsi. Irtaimistovakuutukseen kuuluu myös kaikki kodinkoneet, kuten hella, uuni ja jääkaappi. Lisäksi vakuutus kattaa asunnon kiinteät sisusteet, esimerkiksi asunnon seinä- ja lattiapinnat sekä kylpyhuoneen kiinteästi asennetut kalusteet ja keittiön kaapistot, oli sitten kyseessä omistus- tai vuokra-asunto.

Omakotitalo ja vapaa-ajan asunto

Jos olet ostanut omakotitalon, tulee rakennuksen vakuutus alkaa kauppapäivästä, sillä vastuu rakennuksesta alkaa heti, vaikka edellisellä omistajalla olisi vielä rakennuksen hallintaoikeus. Yleensä edellinen omistaja pitää vakuutuksen voimassa avainten luovutukseen asti, sillä irtaimistovakuutus kuuluu loppuun asti edelliselle omistajalle. Irtaimistovakuutuskin kannattaa kuitenkin ottaa jo heti kauppapäivästä, jotta se ei unohdu myöhemmin.

Vapaa-ajan asuntoihin pätee samat vakuuttamisen periaatteet kuin omakotitalossakin. Vapaa-ajan asunnon vakuutukset ovat kuitenkin usein omakotitaloa edullisempia vakuuttaa. Vapaa-ajan irtaimistovakuutus saattaa olla suppeampi, sillä esimerkiksi oikeusturva- ja vastuuvakuutuksia ei tarvitse ottaa erikseen vapaa-ajan asuntoihin.

Rakennusten vakuutuksiin kuuluu yleensä myös pienet piharakennukset, kuten leikkimökit ja pienet varastot. Neliömäärä saattaa vaihdella yhtiöittäin, mutta esimerkiksi POP Vakuutuksella kaikki 10 m2 ja sitä pienemmät rakennukset ovat vakuutettuina päärakennuksen vakuutuksessa. Isommille ulkorakennuksille tulee ottaa erillinen vakuutus. Piharakennusten vakuutukset ovat yleensä vain muutamia kymppejä.

Paritalo- ja erillistalot

Pari- ja erillistaloissa toimii samat vastuunjaot kuin kerros- ja rivitaloasunnoissa tai omakotitaloissa riippuen kiinteistön omistusmuodosta. Jos rakennuksen omistaa taloyhtiö niin kuin kerros- ja rivitaloissa, riittää pelkkä irtaimistovakuutus. Osa pari- ja erillistaloista on kuitenkin suoraan omassa omistuksessa ja niissä saattaa olla hallinnonjakosopimus. Tällöin tulee vakuuttaa myös rakennus samalla tavalla kuin omakotitaloissakin.

Lisätietoja vastuunjaosta löytyy vastuunjakotaulukosta kaikkien asumismuotojen osalta.

Vakuutusturvan laajuus

Olemme nyt käyneet läpi vakuutuksen piiriin kuuluvia asioita. Vakuutusturva kuitenkin määrittää sen, millaisista vahingoista korvausta voit hakea. Esimerkiksi tulipalon aiheuttamasta vahingosta voit hakea korvausta vakuutuksen paloturvasta, joka kuuluu pääsääntöisesti aina kaikkiin kotivakuutuksiin.

Vakuutuksien turvatasoissa on kuitenkin eroja. Parhaan turvatason saat valitsemalla laajimman turvatason, joka kattaa myös rikkoutumiset. Suppeampi turvataso voi olla hieman edullisempi, mutta jos puhelimesi meneekin rikki tippuessa lattialle, etkä ole ottanut irtaimistovakuutuksen rikkoutumisturvaa, et saa rikkoutuneesta puhelimesta korvausta. Ei siis kannata säästää väärässä kohtaa.

Vakuutusarvoon kannattaa kiinnittää huomiota. Lähtökohtaisesti nykyään uutta vakuutusta ostaessa rakennukset ovat vakuutettuina täydestä arvostaan. Se tarkoittaa sitä, että jos omakotitalosi palaa, korvataan uuden talon rakentamisen kustannukset. Irtaimistovakuutuksia on sekä täysarvovakuutuksia ja tietyllä enimmäiskorvausmäärällä. Silloin vakuutusmäärä perustuu useimmiten asunnon pinta-alaan. Myös kiinteillä sisusteilla on yleensä erikseen määritetty enimmäiskorvausmäärä. Esimerkiksi POP Vakuutuksen kotivakuutuksessa sekä irtaimisto että rakennukset ovat aina vakuutettuina täydestä arvostaan. Vahingon sattuessa korvausmäärä arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja vakuutusehtojen mukaan.

Mikäli sinua askarruttaa oman vakuutusturvan valinta, kannattaa kääntyä oman vakuutusyhtiön puoleen. Myyjät ja asiakaspalvelu ovat auttamassa sinua oikean turvatason valinnassa ja osaavat kertoa tarkemmin vakuutuksen sisällöstä.

Hyödynnä asuntojenmyynnin alennuskoodi!

Saat nyt POP Vakuutukselta 25 euron alennuksen ostaessasi vapaaehtoisen vakuutuksen käyttämällä koodia ASUNTO. Alennus ei koske liikennevakuutusta eikä määräaikaista matkustajavakuutusta.

Artikkeli on tehty yhteistyössä POP Vakuutuksen kanssa. Artikkelin on kirjoittanut Satu Valtonen.