Välityspalkkiovertailu - Asuntojenmyynti.fi

Silta yli synkän virran

Paul Simonin äimistys oli jälkikäteen melkoinen. Artisti ihmetteli mistä tuo laulu syntyi? Paul halusi tehdä laulun. Minäkin tein aikanani jotain jonka alkukipinää jouduin myöhemmin pohtimaan. Minä halusin tehdä palvelun – sellaisen josta Paul kirjoitti.

Kuluttajaviranomainen suosittelee asunnon myyntiä suunnittelevaa ottamaan arvioita ja tarjouksia useammasta eri välitysliikkeestä. Viranomaistaho neuvoo sivuillaan myyjää vertailemaan myös hintaa ja myöntää välityspalkkion olevan yksi välittäjän valinnan päätösperusteista. Ilman ajantasaista vertailupalvelua välitysyritysten välityspalkkioiden vertailu on kovin haastavaa.

Yllä mainitusta syystä vuonna 2013 syntyi välityspalkkiovertailupalvelumme. Portaali jossa kaikki prosenttinsa ilmoittavat välitysliikkeet ovat vertailtuina listahintoineen. Ja vaikka joku vääräleuka laukoikin joskus tyyliin: ”Mitä hyötyä palvelustanne on? Voinhan käydä katsomassa välityshinnat jokaisen sivuilta erikseen” – on kansan syvissä riveissä palvelun hyödyt osattu ymmärtää.

Välityspalkkiovertailun toiminnan aikana palveluhintojen ilmoitusvelvollisuus lehtimainonnan osalta poistui. Näin välityspalkkiovertailumme merkitys korostui. Välityspalkkioiden ilmoittamisen herkkyys omilla verkkosivuilla ei taasen aluksi ollut aivan sillä parhaimmalla tolalla ja niin moni toimija joutuikin AVI:n käskystä lisäämään hinnat sivuilleen.

Jotkin asiat kuitenkin pysyvät muuttumattomina. Ensiksikin se, että palveluiden hinnat kiinnostavat edelleen kuluttajatahoa välityspalveluita kartoitettaessa. Toiseksi Simon & Garfunkelin Bridge over Troubled Water toimii sekin edelleen.

Ville Lehtinen

Välityspalkkiovertailu

Puuttuva palanen

Asuntojenmyynti.fi on olemassa olonsa aikana vakiinnuttanut paikkansa välityspalkkiovertailuna ja vertaillut suomalaisia välitysprosentteja. Pohja vertailulle on saatu kuluttajansuojalaista ja sen yrityksiä koskevasta hintamerkintäasetuksesta. Lain asetus edellyttää jokaista kiinteistönvälitysliikettä ilmoittamaan hintansa sekä toimistossaan että internetsivuillaan. Meitä on kuitenkin jatkuvasti jaksettu muistuttaa siitä, kuinka välityspalvelussa hinta ei ole ainut asia. Ymmärsimme yskän.

Vertailuun haluttiin nimenomaan myös välityspalvelun laatu. Perusteeksi tarjottiin mm. välittäjien henkilökohtaisia ominaisuuksia, asiakkaiden aiempia kokemuksia jne. Mitään julkisista lähteistä saatavaa vertailukelpoista dataa ei kuitenkaan näille ehdotuksille löytynyt. Lisäksi palveluamme tuottavalla Effortia Oy:llä on perusarvo, jonka mukaan emme arvostele luonnollisia henkilöitä. Tehtävä ei em. syistä ollut yksinkertainen,

Yllättäen kävi kuitenkin ilmi, että laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä oli pätevyysvaatimuksiensa osalta muuttunut jo 19.4.2013.  Lakiin liittyy siirtymäsäännös, jonka mukaan sen pätevyystasoja koskeva muutos astuu voimaan vasta 1.1.2016. Päätimme perustaa myös laatuvertailun, jonka pohjaksi siis tulisi muuttunut laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja sen 5 §. Tämän seurauksena palveluumme luotiin uusi laatuvertailu- osio. Hyvä asia oli, että saimme myös tämän vertailun pohjaksi sitä itseään koskevan lain.

Uusi laatuvertailumme kertoo palvelua käyttävälle halutun kaupungin tai paikkakunnnan jokaisen välitystoimipisteen myyntiä tekevien välittäjien lukumäärän ja LKV- prosentin. Kuluttaja voi  nyt ensimmäistä kertaa helposti vertailla välitystoimipisteen pätevyystasoa alueen muihin vastaaviin toimijoihin.  Samalla julkaisimme myös palvelun verkkokäyttäjille maksuttoman kilpailutuksen.  Toiminnallisuuden kautta asiakkaamme voi löytää itselleen näppärästi ja nopeasti välittäjän suositustemme mukaan.

Eroa aiempaan on siinä, että nyt olemme hinta- ja laatuvertailu. Kokonaisuus.

Ville Lehtinen

Hyvä kiinteistönvälittäjä

Hinta vai laatu?

Eräs kiinteistönvälitysalan toimija esitti otsikossa olevan kysymyksen sosiaalisessa mediassa omalle kuulijakunnalleen. Onko välittäjän valinnassa tärkeämpää hinta vai laatu? Hintavertailun ylläpitäjänä minua tietysti kiinnosti kovasti lukea vastauksia ja niiden perusteluja. Tulos oli, että noin puolet kuluttajavastaajista piti laatua hintaa tärkeämpänä. Puolet taas oli hinnan kannalla. Jotkin vastaajista valitsivat vastauksekseen kummatkin. Kysymys oli erittäin hyvä ja palvelukehityksen kannalta osuva. Kuinka näitä asioita sitten oikeasti pystytään vertailemaan välittäjien kesken?

Välityspalkkiovertailun vetäjänä en ole voinut välttyä kuulemasta vastaväitteitä laadun tärkeydestä. Tiedän tämän soitettuani tuhansille ihmisille viimeisen vuoden aikana ja markkinoituani palveluamme sosiaalisessa mediassa. Monet ihmiset nimenomaan kirjoittavat, että halpa ei ole hyvää. Minä kysyn teiltä, että mitä se hyvä sitten on? Minulle on edelleen hyvin epäselvää, kuinka voimme mitata laatua? Ihan oikeasti! Kuinka mittaisimme laatua kiinteistönvälitystoiminnassa? Tarinahan on kaikilla sama. Jokainen välittäjä kertoo olevansa paras myyjä ja kaikilla on käytössään parhaat markkinointiratkaisut. Lisäksi he ovat töissä alueen luotettavimmassa ja parhaassa toimistossa. Mitään tietoa tehdyistä kaupoista, myyntihinnoista, pyyntihinnoista, toteutuneista välityspalkkioista tai vaikkapa myyntiajoista välittäjää kohden ei ole saatavissa. Koko kiinteistönvälityksen toimialan laatuvertailu on suorastaan naurettavan mahdottomassa koomassa. Hinnat sentään pystytään vertailemaan, koska ne kiinteistönvälitysyritysten tulee ilmoittaa.

Tulokset puhuvat, mutta perusteita ei vielä ole saatavissa.

Ville Lehtinen

Tervetuloa

Tervetuloa mukaan!

Tutkiskeltuamme pian kymmenen kuukautta suomalaista kiinteistönvälitysmarkkinaa olemme tulleet johtopäätökseen, että on tullut aika julkistaa Asuntojenmyynti.fi -palvelu kuluttajien ja laillistettujen kiinteistönvälitysyritysten iloksi.

Palvelumme avulla kuluttaja voi nopeasti saada käsityksen laillistetun kiinteistönvälityksen paikallisesta tarjonnasta ja hinnoista. Samalla sekä kuluttajaa että kiinteistönvälityksen ammattikuntaa kunnioittaen, toivomme voivamme tulevaisuudessa edelleen vaikuttaa myönteisesti hintojen ilmoittelun läpinäkyvyyteen sekä lisätä kaikkien asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme onnistumisia kiinteistö- ja asuntokaupan saralla.

Ville Lehtinen