Puuttuva palanen

Asuntojenmyynti.fi on olemassa olonsa aikana vakiinnuttanut paikkansa välityspalkkiovertailuna ja vertaillut suomalaisia välitysprosentteja. Pohja vertailulle on saatu kuluttajansuojalaista ja sen yrityksiä koskevasta hintamerkintäasetuksesta. Lain asetus edellyttää jokaista kiinteistönvälitysliikettä ilmoittamaan hintansa sekä toimistossaan että internetsivuillaan. Meitä on kuitenkin jatkuvasti jaksettu muistuttaa siitä, kuinka välityspalvelussa hinta ei ole ainut asia. Ymmärsimme yskän.

Vertailuun haluttiin nimenomaan myös välityspalvelun laatu. Perusteeksi tarjottiin mm. välittäjien henkilökohtaisia ominaisuuksia, asiakkaiden aiempia kokemuksia jne. Mitään julkisista lähteistä saatavaa vertailukelpoista dataa ei kuitenkaan näille ehdotuksille löytynyt. Lisäksi palveluamme tuottavalla Effortia Oy:llä on perusarvo, jonka mukaan emme arvostele luonnollisia henkilöitä. Tehtävä ei em. syistä ollut yksinkertainen,

Yllättäen kävi kuitenkin ilmi, että laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä oli pätevyysvaatimuksiensa osalta muuttunut jo 19.4.2013.  Lakiin liittyy siirtymäsäännös, jonka mukaan sen pätevyystasoja koskeva muutos astuu voimaan vasta 1.1.2016. Päätimme perustaa myös laatuvertailun, jonka pohjaksi siis tulisi muuttunut laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja sen 5 §. Tämän seurauksena palveluumme luotiin uusi laatuvertailu- osio. Hyvä asia oli, että saimme myös tämän vertailun pohjaksi sitä itseään koskevan lain.

Uusi laatuvertailumme kertoo palvelua käyttävälle halutun kaupungin tai paikkakunnnan jokaisen välitystoimipisteen myyntiä tekevien välittäjien lukumäärän ja LKV- prosentin. Kuluttaja voi  nyt ensimmäistä kertaa helposti vertailla välitystoimipisteen pätevyystasoa alueen muihin vastaaviin toimijoihin.  Samalla julkaisimme myös palvelun verkkokäyttäjille maksuttoman kilpailutuksen.  Toiminnallisuuden kautta asiakkaamme voi löytää itselleen näppärästi ja nopeasti välittäjän suositustemme mukaan.

Eroa aiempaan on siinä, että nyt olemme hinta- ja laatuvertailu. Kokonaisuus.

Ville Lehtinen