Suomen Pankki vaatii

Suomen Pankki haluaa laajemmat edellytykset rajoittaa kotitalouksien velkaantumista. Suomen Pankin mukaan kotitalouksien velkaantumista pitäisi torjua muun muassa velkakatolla eli kokonaisvelkojen ja tulojen suhdetta rajoittavalla enimmäisvelkasuhteella. Nykyisin keskuspankki voi rajoittaa vain luottolaitosten asuntoluotonantoa ja vakavaraisuusvaatimuksia.

Velkakatto

Velkakaton laskennassa tulisi keskuspankin mukaan ottaa huomioon niin kotitalouksien asuntolainat, taloyhtiölainaosuudet kuin kulutusluototkin. Suomen Pankki uskoo, että velkakatto vahvistaisi kotitaloussektorin lainanhoito- ja kulutuskykyä ja parantaisi talouden edellytyksiä toipua kriiseistä. Suomen Pankki täydentäisi lisäksi velkakattoa asunto- ja taloyhtiölainojen takaisinmaksuaikojen rajoituksilla. Asuntokaupan rahoittamiseen käytettyjen taloyhtiölainojen rajoittamisella puolestaan hillittäisiin kotitalouksien velkaantumista yhtiölainaosuuksien kautta.

Kilpailuta kiinteistönvälitystarjoukset maksutta

Varautumista

Kotitalouksien velan määrä suhteessa tuloihin on kaksinkertaistunut 20 vuodessa 62 prosentista 127 prosenttiin. Suomen Pankki on huolissaan siitä, että vaikka suomalaisten kotitalouksien veloista suurin osa on asuntolainoja, ovat taloyhtiölainat ja etenkin kulutusluotot kasvaneet nopeasti. Kulutusluottojen myötä maksuhäiriöt ovat lisääntyneet. Maksuhäiriöiden ehkäisemiseksi kulutusluotoista halutaan saada laajemmin tietoja.  Kotitalouksien runsas velkaantuneisuus heikentää Suomen Pankin mukaan koko kansantalouden kykyä sopeutua talouden vakaviin häiriöihin.

Lähde: Talouselämä

Kilpailuta kiinteistönvälittäjät