KM Juhlabarometri

Niin se nuoruus kuluu, että 25 vuotta on kulunut ensimmäisestä Kiinteistömaailman barometristä. Tuosta syystä tällä viikolla ilmestynyt 50 barometri on juhlajulkaisu. Itseäni yllätti suuresti myös se, että Kiinteistömaailma uudisti samalla koko ilmeensä verkkosivuja ja logoa myöten. Juhlabarometri on siitä erikoinen, että se katsoi tällä kertaa tietysti eteenpäin, mutta menneeseen myös.

Asiakkaista hintatietoisempia

356 Kiinteistömaailman välittäjää vastasi kyselyyn välittäjän työn ja kodinvaihdon muutoksista 25 vuoden ajalla. Digitalisaation vaikutukset välitystyöhön ovat kaikkien huulilla. Jopa 80% kaikista vastanneista ja yli 15 vuotta välittäjän työtä tehneistä katsoo, että asiakkaiden hintatietoisuus on kasvanut. Tämä huomio pitää sisällään mitä suurimmassa määrin välityspalkkioiden vertailun mahdollistumisen verkossa. ”Isoimmat muutokset ovat asiakkaiden hintatietoisuudessa ja yleisesittelyjen merkityksen vähentymisessä. Asiakkaat ovat nykypäivänä todella hintatietoisia. Tähän vaikuttaa varmasti se, että nykyisin kaikki tieto on hyvin helposti saatavilla.”

Vertaa välitysyritysten välityspalkkiot maksutta

Väestö ja asuminen

Väkimäärämme on kasvanut ja samaan aikaan ikääntynyt. Väestörakenne ja asuminen ovat vahvasti sidoksissa. Maahanmuutto ylläpitää väestön kasvua, mutta kotitalouksien koko on pienentynyt tasaisesti 25 vuoden ajan. Samaan aikaan kuuden suurimman kaupungin osuus väestöstä on kohonnut. Vuonna 1994 reilu neljännes suomalaisista asui Helsingissä,
Espoossa, Vantaalla, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Nyt tämä osuus on jo n. 33% kaikista suomalaisista.

Omakotitaloissa asutaan

Omakotitaloasuntojen ja kerrostaloasuntojen määrä oli vielä lähellä toisiaan vuonna 1994. Kenties hieman yllättäen valtaosa suomalaisista asuu edelleen omakotitaloissa. Tämä siitäkin huolimatta, että kerrostaloasuntojen määrä on kasvanut jatkuvasti nopeammin kuin omakotitalojen. Asumisväljyyskin on kummasti lisääntynyt, vaikka samaan aikaan kotitaloudet ovat
pienentyneet. Suomalaisella oli vuonna 1994 keskimäärin 33 neliötä käytössään. Nyt tuo luku on keskimäärin 40,5 neliötä.

Asuntomarkkinat erityivät

Suomeen toivuttua lamasta asuntojen hintojen nousu oli jatkuvaa oikeastaan aina finanssikriisiin saakka. Finanssikriisi aiheutti 25 vuoden ajalla suurimman notkahduksen. Tuolloin hinnat laskivat kaikkialla hieman. Kriisin jälkeen alkoi asuntojen hinnoissa voimakas eriytyminen. Kasvukeskuksissa hinnat ovat nousseet, mutta muualla pysyneet muuttumattomina ja jopa laskeneet.

Asuntojen hintojen ajatellaan usein kallistuneen voimakkaasti. Kiinteistömaailma toteaa, että hinnat ovat toki nousseet, mutta suhteutettuna tuloihin hinnat eivät ole karanneet käsistä. Barometrin mukaan asuntojen hinnat ovat itse asiassa nyt lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Tarkastelujakson aikana asunnot olivat aluksi edullisia tuloihin nähden, mutta myöhemmin hinnat nousivat palkkoja nopeammin ja viime vuosina tulot ovat nousseet hintoja nopeammin.

Ennuste tulevaan

Tokihan Kiinteistömaailman barometri luo aina katseen myös tulevaan. Tällä kertaa välittäjät povaavat tilanteen pysyvän rauhallisena ja “ennallaan”. Lehdistö tarttuikin aiheeseen, koska tylsät ajat asuntomarkkinoilla tarkoittavat usein suotuisia myyntituulia. “Välittäjiemme kuvaama ”tylsä” asuntomarkkina on itse asiassa asiakkaalle miellyttävin mahdollinen ajankohta asuntokauppaan. Äkkinäiset heilahtelut luovat tyypillisesti stressiä; vakaassa ympäristössä näitä paineita ei ole”, toteaa Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen.

Lähde: Kiinteistömaailma juhlabarometri

Kilpailuta kiinteistönvälittäjät