SKVL ennustaa taas

Suomen Kiinteistönvälittäjät Ry:n alaiset välittäjät antoivat jälleen tiistaina painavan mielipiteensä asuntomarkkinan tilasta ja tulevasta.  Liiton n. 1500 jäsentä antoivat kukin panoksensa tähän markkinaennusteeseen. Asuntomarkkinoilla kaikki mittarit ovat nyt selkeästi paremmat kuin kolme kuukautta sitten. Edes pienempien paikkakuntien tilanne ei ole niin huono kuin kuvitellaan.

Selvä käänne parempaan

Viime kerralla kysyttäessä tilanne ei ollut auvoinen, mutta nyt välittäjillä on eri ääni kellossa. Markkinat ovat SKVL:n mukaan kääntyneet selkeästi parempaan suuntaan vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Kevät tuo asuntokauppaan nostetta ja kaikki mittarit ovatkin jo nyt selkeästi paremmat kuin kolme kuukautta sitten. ”Suora korrelaatio talouden kehitykseen ja pörssikursseihin on nähtävissä ja tuo nousua asuntokaupan kysyntään hitaamman vuodenvaihteen jälkeen”, kommentoi SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg.

Vertaa välitysyritysten välityspalkkiot maksutta

Rivitalot vetävät

Omakotitalokaupan sesonki on ovella, mutta todella suurta kiinnostusta herättävät tällä haavaa rivitalot. Erityisesti kasvukeskusten läheisyydessä kysyntä on selvästi noussut. Rivitalojen hintakehitystä jarruttaa se tosiasia, että iso osa rivitalokannasta on 70-80-luvulla rakennettua – niissä lähestyvät remontit blokkaavat keskihintojen nousua. Uudemmissa rivitaloissa sen sijaan hintojen loiva nousu on odotettavaa. Omakotitalokaupan osalta 67 % välittäjistä uskoo niiden kysynnän nousevan tai pysyvän ennallaan.

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudun sisällä kysynnässä on SKVL:n mukaan selviä eroja. Esimerkiksi Pohjois-Espoossa omakotitalojen kysyntää on laskenut yllättäen huonontuneet joukkoliikenneyhteydet metron myötä. Pientalojen ostajat ovat myös siirtyneet Lohjalle ja Nummelaan edullisemman hintatason perässä. Helsingin lähiöiden suuret asunnot eivät käy yhtä hyvin kaupaksi kuin pienemmät. Uudiskohdetarjonta on pääkaupunkiseudulla todella runsasta ja valinnanvaraa riittää nyt ostajilla sekä alueen että kukkaron mukaan. Vanhojen asuntojen kauppa on vilkasta myös Vantaalla ja muuttoliike kaupunkiin painottuu edullisempien asuntojen etsijöillä juuri lähiöihin ja hyvien liikenneyhteyksien lähelle.

Turun seutu

Turun seudulla 86 % välittäjistä uskoo siihen, että kerrostaloasuntojen kauppa lisääntyy tai käy entiseen tahtiin. Hyvä tilanne teollisuudessa ylläpitää edelleen kysyntää Turun seudulla. Voimakkainta on kysyntä osakehuoneistoista Turun keskustassa. Lähiöiden vanhemmat asunnot ovat useimmiten hitaimmin kaupaksi käyviä johtuen lähestyvistä remonttivuosista.

Tampereen seutu

Tampereella jopa 86 % välittäjistä uskoo kerros- ja rivitalokaupan lisääntymiseen tai pysymiseen ennallaan. Tampereen uusien raitiovaunureittien varrella on näkyvissä selvää kysynnän nousua.  Tampereen seudun lähikuntien tilanteessa on nähtävissä markkinoiden rauhoittumista ja tarjontaa on paljon. Välittäjät kuvailevat Tampereen tilannetta turbulenttiseksi, jossa kysyntää on paljon mutta se on valikoituvaa.

Oulun seutu

Oulussa noin 69 % välittäjistä uskoo osakehuoneistojen kysynnän lisääntyvän tai pysyvän ennallaan. Hyvä edullisten tonttien tarjonta lisää uusien pientalojen rakentamista ja vaikuttaa vanhempien pientalojen hintakehitykseen markkinoita tasoittavana tekijänä.

Jyväskylän seutu

Keski-Suomessa 65 % välittäjistä uskoo kysynnän nousuun tai pysymiseen ennallaan. Keski-Suomen kysynnässä ei odoteta suuria muutoksia, mutta nähdään hintatason nousseen hivenen liian korkeaksi, mihin on voinut vaikuttaa suurehko uudisrakentamisen määrä.  Jyväskylässä keskustan asunnot ovat kysyttyjä. Vanhemmat lähiöt ovat haasteellisimpia myydä, mutta tarjoavat ostajille loistavia mahdollisuuksia.

Lähde: SKVL

Kilpailuta kiinteistönvälittäjät