Läpinäkymätön muuri

Aluehallintovirasto valvoo kiinteistönvälitystoiminnan laillisuutta Suomessa. Se julkaisee päätöksiään ja niiden katkelmia sivuillaan, mutta peittää toimenpiteiden kohteiksi joutuneiden yritysten nimet lukijalta.

Olisiko kuluttajien kannalta viranomaisen syytä antaa tarkempaa tietoa, jos joku alueen välitysliike ei todistettavasti toiminnassaan ole selvittänyt esim. kohteen kaavoitusta ja rakennuslupa-asiakirjoja?

Olisiko myös asunnon ostajien syytä olla tietoisia, jos joku välitysliike on hyvän välitystavan vastaisesti vedättänyt ostajaa sellaisella vastatarjouksella, jota myyjä ei ollut tosiasiassa edes tehnyt?

Olisiko välittäjän valintaa harkitsevien syytä tietää sen välitysliikkeen toiminimi joka on arvioinut toteutuvan kauppahinnan n. 900.000 euroa pieleen?

Olisiko meidän kaikkien syytä tietää sellaisen välittäjän nimi joka ohjaa ostajan maksaman käsirahan omalle henkilökohtaiselle tililleen?

Nyt Aluehallintoviraston päätöslyhennelmistä selviää päätös, kuvatut teot sekä niistä annetut sanktiot. AVI kuitenkin peittää yritysten toiminimet mustalla tussilla. Se tekee päätöksensä läpinäkymättömiksi vain suojellakseen valvomiensa yritysten mainetta. Ongelma siinä vain on se, että yrityksillä ei lain nimissä sellaista ole – eikä kunniaa loukattavaksi.

Mistä syystä aluehallintovirasto katsoo voivansa peittää päätöstensä tiedot?

Ville Lehtinen