KVKL tiedotti

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto teetätti elokuun lopulla tuhannella suomalaisella kyselytutkimuksen. Tutkimuksessa etsittiin vastausta siihen, kuinka moni suomalainen käyttäisi kiinteistönvälittäjää asuntovarallisuutensa myynnin apuna tulevan kahden vuoden aikana. Lisäksi tutkimukseen osallistuvilta tiedusteltiin, mikä on välittäjän tärkein ominaisuus.

Tutkimuksen tulokset

Kyselytutkimuksen tulos on välitysalaa mairitteleva. Sen mukaan 55% kyselyyn vastanneista aikoisi käyttää välittäjän palveluita seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti vanhempi kansa näyttäisi arvostavan välittäjän tuomaa ammattitaitoa – mielenkiinto välittäjän käyttöön korostui eritoten yli 65-vuotiaiden keskuudessa. Lisäksi 18-24-vuotiaat arvostavat tutkimuksen mukaan välittäjäkunnan palveluhenkisyyttä. Yleisesti tärkein ominaisuus välittäjällä on tutkimuksen perusteella ammattitaito ja asiantuntemus.

Vaiettiinko jostain?

Tutkimuksen tuloksista annetussa tiedotteessa on perin vähän tietoa. Kyselyssä on ilmeisesti sivuutettu kokonaan keski-ikäinen väestö ajatuksineen. Onko niin, että tiedot keski-ikäisten tuntemuksista eivät olisi olleet välitysalaa mairittelevia ja näin ollen päätettiin olla kokonaan kysymättä? Tämä olisi täysin järkeen käypää. Tutkimus osoittaa asian niin, että vanhempi väestö ei pinttyneitä tottumuksiaan enää muuta ja vastaavasti nuoret eivät vielä mistään mitään tiedä. Nuorten ja vanhojen segmenteistä on turvallista kysyä – tehdäänpä niin…

Totuus lienee toinen

Suomalainen on pihi ja tarkka taloudestaan. Välittäjän käyttäminen on koettu katajaisen kansan keskuudessa aina yleistäen vastenmielisinä, koska siitä joutuu maksamaan niin ja niin paljon. Kitsaus ei kyllä ole mihinkään kadonnut, mutta maailma asuntokaupan, välitysalan ja välitystyön ympärillä on hiljalleen muuttunut. Tuo muutos koskettaa nimenomaan tällä hetkellä keski-ikäistä väestöä. Tarjolla heille ei kuitenkaan ole mitään muuta uutta, kuin oman panoksen lisäämistä asuntokaupan suhteen. Hoida näytöt itse, tee ilmoitukset itse, kuvaa itse ja myy itse. Paperityöt hoitaa joku muu. Keski-ikäiselle väestölle tarjottavat uudet välitysalan innovaatiot eivät yleisesti tarjoa parempaa palvelun laatua. Säästöä tulee kustannuksissa, mutta asuntokaupan kasvotusten tapahtuvan työn joutuu tekemään usein itse.

Vertaa välitysyritysten välityspalkkiot maksutta

Pelko pois välitysala

Kokeneen ja pätevöityneen välittäjän apu asuntokaupan prosessissa on erinomainen palvelu. Kentällä toimivat välittäjät ovat alan paras markkinoinnin muoto. Pitää uskaltaa kysyä ja puhua myös kipeistä asioista, vaikka ne eivät aina olisikaan itselle edullisia. Digitalisaatio on tullut jäädäkseen ja hybridivälitys tekee tuloaan, mutta ihmistä ei asiakaspalvelijana voiteta meidän elinaikanamme.

Ville Lehtinen

Kilpailuta kiinteistönvälittäjät