Viiden prosentin ero

Suomen kalleimmalla ja edullisimmalla kiinteistönvälitystoimintaa harjoittavalla laillistetulla välitysliikkeellä on arvonlisäverollisissa palkkioprosenteissaan viiden prosenttiyksikön ero. Mikä nämä välityspalkkiot erottaa?

Molemmat yritykset ovat pieniä toimijoita. Ne harjoittavat välitystoimintaansa Helsingissä, jota voitaisiin pitää pienenä ihmeenä. Kiinteistö Danska toimii Lauttasaaressa pyytäen asunto-osakkeen välityksestä jopa 6,2%. Danskan hinnottelu on haitarimainen, joka ei edusta hyvän välitystavan mukaista hinnan esitystapaa. Hinnaston pohjamudassa lojuu Helsingin Seudun Kiinteistönvälitys. Se harjoittaa toimintaansa Herttoniemessä vastaavan välityshinnan ollessa 1,24%. Maantieteellinen välimatka kahden toimijan välillä ei siis ole pitkä, mutta hintojen välinen kuilu on kuin prosentteja tulviva hautavajoama.

Hintaeron lisäksi näitä kahta vertaillessa huomaa hinnoittelun strategian poikkeavan ilmiselvästi toisistaan. Toinen jättää auki kaikki arvonnan mahdollisuudet, kun taas toinen näyttää tekevänsä töitä puoli-ilmaiseksi. Jokaiselle on kuitenkin välityshinnoiksi tarjolla halpaa ja kallista sekä kaikkea siltä väliltä. Sekös vasta hintavertailijan mieltä lämmittää.

 

Ville Lehtinen