Asuntokaupan Välityspalkkiovertailu

Hintavertailua jo 8 vuotta

sinun pitää valita paikkakunta

40037
Vertailua

Vertaa välityspalkkio

Kirjaudu sisään maksuttomaan vertailuun ja löydä välityspalkkio jokaiselle kaupunkisi välitysliikkeelle selkeästi vertailtuna. Vertaile helposti ja nopeasti esimerkiksi:

  • Toteutuneet välityspalkkiot paikkakunnalla
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot ja myyjämäärät yrityksittäin

Vertaamalla välityspalkkioita etukäteen säästät aikaa ja rahaa. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailusta on lisäksi suuri apu välityspalkkioista neuvoteltaessa.

Välityspalkkio käsitteenä

Välityspalkkio on laillistetun kiinteistönvälittäjän toimeksiantosopimuksen perusteella perimä komissio asunto-osakkeiden tai kiinteistöjen kauppaan liittyen. Yleisimmin välityspalkkion välitysliikkeelle maksaa kohteen omistava taho myynnin onnistumisesta. Olemassa on kuitenkin myös nk. ostotoimeksiantoja, joissa välityspalkkion maksuperusteena on uuden ostettavan kohteen löytyminen. Välityspalkkio on perinteisesti hinnoittelultaan  prosentuaalinen joko kohteen velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Jälkimmäisessä tapauksessa välityspalkkiota ei peritä mahdollisesta kohteen velkaosuudesta.

Asuntojenmyynti.fi on paikka, jossa kannattaa ensisijaisesti vierailla ennen asunnon myyntiinlaittoa. Arvonlisäverollisten listahintojen lisäksi käyttäjän on mahdollista saada käsitys alueensa kiinteistönvälitystarjonnasta ennen kuin pyytää aina tarvittavaa ilmaista hinta-arviota ja välittäjien kutsumista paikalle.

Välittäjän käyttäminen ja välityspalkkiot

Kiinteistönvälittäjän palveluiden käyttäminen asuntokaupassa on tunnetusti suosittua. Tämä siitä syystä, että ostajat luottavat usein enemmän välittäjän kautta myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysyritys hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelyn ja lopuksi itse kaupanteon.

Välittäjien palkkiossa kannattaa olla kuitenkin tarkkana. Usein välityspalkkio peritään vain asuntokaupoilla. Muutamalla välitysliikkeillä on kuitenkin myös joitakin kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös monen välitysliikkeen valikoimissa. Tasasumman hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiosuus on laskutuksen perusteena kuitenkin välittäjää kannustavin ratkaisu.

Välitysyritysten prosentuaalinen jakauma - Suomi

  • Ketju
  • Pankki
  • Yksityis

Löydä sinulle sopivin kiinteistönvälittäjä

Kilpailutus

Välityspalvelua markkinoidessa on kerrottava lasketaanko palkkio myyntihinnasta vai velattomasta myyntihinnasta. Välityspalkkio maksetaan yleisimmin kaupanteon yhteydessä. Välityspalkkio voidaan periä vain siltä, joka on tehnyt välityssopimuksen, eli useimmiten myyjältä. Vain laillistettu kiinteistönvälitysyritys voi periä välityspalkkion. Prosentuaalisen välityspalkkion vaihtoehtoratkaisuna on nykyisin kiinteitä välityspalkkioita, joissa välityspalkkion määrä on päätetty ennalta jo toimeksiantosopimuksen valmisteluvaiheessa. Välityspalkkiot veloitetaan yleisesti kaupanteon yhteydessä. Välityspalkkion suuruutta ei ole laissa määrätty. Välityspalkkiosta kuitenkin todetaan, että sen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitettävän kohteen laatu ja suoritettu työmäärä.

Kuluttajille suunnattua välityspalveluiden markkinointia säännellään kuluttajansuojalaissa (38/1978; KSL). Itse välitystapahtumaa ja sen oikeussuhteita säädellään puolestaan laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000; välityslaki, VälitysL).

Lisäksi sovelletaan asetusta kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (hintamerkintäasetus 553/2013).

Kuluttajaviranomaisen ohje on välittäjän valintaa harkitsevalle helpoiten ymmärrettävä ja hyödyllinen oikopolku. Kuluttajaviranomainen on mm. linjannut ohjeessaan seuraavasti:

”Kiinteistönvälittäjäkunta on kirjava. Siksi on tärkeää, että pyydät kotiisi arviokäynnille edustajan ainakin kolmesta välitysliikkeestä, mielellään isoista ja pienemmistä. Se auttaa myös myyntihinnan päättämisessä.”

Tapauskohtaisesti tarjoamme kuluttajalle maksutonta palveluamme välittäjän valinnassa.  Kilpailutuspalvelumme on linjassa kuluttajaviranomaisen välittäjän valinnasta antaman ohjeen kanssa.

Valintaperusteina ovat hintamerkintäasetuksen noudattaminen, hyvämaineisuus, halukkuus alueen kohteisiin, historialliset myyntiotteet, palvelusisältö ja hintalaatusuhde. Voit hakea kilpailutusta tästä.

Välitysalan hinta- ja laatuvertailijana meillä on tarjota asiakkaidemme saataville hyvämaineinen, hyvän hintalaatusuhteen ja osaamistason palveluverkosto.

Olemme jo useamman vuoden ajan toteuttaneet henkilöavusteista ja asiakkaallemme maksutonta välittäjän valinnan kilpailutuspalvelua.

välityspalkkio

Asuntojenmyynti.fi on paikka, jossa kannattaa ensisijaisesti vierailla ennen asunnon myyntiinlaittoa. Arvonlisäverollisten listahintojen lisäksi käyttäjän on mahdollista saada käsitys alueensa kiinteistönvälitystarjonnasta ennen kuin pyytää aina tarvittavaa ilmaista hinta-arviota ja välittäjien kutsumista paikalle.

Välittäjän käyttäminen ja välityspalkkiot

Kiinteistönvälittäjän palveluiden käyttäminen asuntokaupassa on tunnetusti suosittua. Tämä siitä syystä, että ostajat luottavat usein enemmän välittäjän kautta myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysyritys hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelyn ja lopuksi itse kaupanteon.

Välittäjien palkkiossa kannattaa olla kuitenkin tarkkana. Usein välityspalkkio peritään vain asuntokaupoilla. Muutamalla välitysliikkeillä on kuitenkin myös joitakin kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös monen välitysliikkeen valikoimissa. Tasasumman hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiosuus on laskutuksen perusteena kuitenkin välittäjää kannustavin ratkaisu.

Varmin tapa suoriutua välittäjän valinnasta onnistuneesti on tehtä kiinteistönvälittäjien kilpailutus. Kilpailuttaminen takaa kilpailutilanteen ja kilpailutilanteessa saadut arviot sekä tarjoukset.