Vertaa kiinteistönvälittäjiä ja välityspalkkioita

Välitysvertailua jo vuodesta 2012

sinun pitää valita paikkakunta

50409
Vertailua

Toteutuneet välityspalkkiot

Kirjaudu sisään maksutta ja katso paikkakunnallasi toteutuneet välityspalkkiot silmänräpäyksessä. Vertailumme on ainut laatuaan Suomessa. Vertailussa näet tarkat euromäärät eri kokoisille asuntokaupoille.

Tästä palvelusta löydät:

  • Toteutuneet välityspalkkiot paikkakunnalla
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot ja myyjämäärät yrityksittäin
  • Myyntisaavutusten vertailu
  • Kilpailuttamisen mahdollisuuden

Vertaamalla välityspalkkioita etukäteen säästät aikaa ja rahaa. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailusta on lisäksi suuri apu välityspalkkioista neuvoteltaessa.

Toteutuneet välityspalkkiot käsite

Toteutuneet välittäjän palkkiot ovat laillistettujen välitysyritysten asiakkailtaan asuntokaupoilla laskuttamia palvelumaksuja. Toteutuneet välityshinnat sisältävät aina kulloisenkin laissa määritetyn arvonlisävero-osuuden. Tyypillisesti välityspalkkio laskutetaan siis asuntokaupassa ja lain mukaan ainoastaan kiinteistönvälitysliikkeellä on oikeus laskuttaa välityspalkkioita.

Välityspalkkio on perinteisesti hinnoittelultaan  prosentuaalinen joko kohteen velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Jälkimmäisessä tapauksessa välityspalkkiota ei siis peritä mahdollisesta kohteen velkaosuudesta. Tämä on merkityksellistä silloin, kun myytävään kohteeseen kohdistuu iso velkaosuus. Palvelustamme löytyvät palkkioperusteet lähtökohtaisesti kaikille välitysliikkeille.

Asuntojenmyynti.fi on paikka, jossa kannattaa ensisijaisesti vierailla ennen asunnon myyntiinlaittoa. Erityisesti näin kannattaa toimia ennen kuin ottaa välittäjään yhteyttä.  Lisäksi jo tarjouksen saaneena on usein viisasta tarkastella alueella aiemmin maksettuja välityspalkkioita. Toteutuneiden välityspalkkioiden ja välitysprosenttien lisäksi käyttäjän on mahdollista saada käsitys alueensa kiinteistönvälitystarjonnasta myyntisaavutusvertailun kautta ennen kuin pyytää aina tarvittavaa ilmaista hinta-arviota ja välittäjien kutsumista paikalle.

Välittäjän käyttäminen ja välityspalkkiot

Kiinteistönvälittäjän palveluiden käyttäminen asuntokaupassa on tunnetusti suosittua. Tämä siitä syystä, että ostajat luottavat usein enemmän välittäjän kautta myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysyritys hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelyn ja lopuksi itse kaupanteon.

Välittäjien palkkiossa kannattaa olla kuitenkin tarkkana ja onkin viisasta verrata etukäteen toteutuneet välityspalkkiot. Usein välityspalkkio peritään vain asuntokaupoilla. Muutamalla välitysliikkeillä on kuitenkin myös joitakin kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös monen välitysliikkeen valikoimissa. Tasasumman hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiosuus on laskutuksen perusteena kuitenkin välittäjää kannustavin ratkaisu.

Välitystarjousten vastaanottamisessa kannattaa muistaa, että yleensä vasta toteutuneesta hinnasta lasketaan välityspalkkion määrää. Näin olleen hinnan arvioinnin kanssa ennen myyntin laittamista tulee olla tarkkana. Toisinaan välityspalkkio voi nimittäin olla hyvin matala, mutta samaan aikaan myös myyntihinta on arvioitu alakanttiin. Tämä on potentiaalisesti kuluttajan kannalta epäedullista.

Välitysyritysten prosentuaalinen jakauma - Suomi

  • Ketju
  • Pankki
  • Yksityis

Löydä sinulle sopivin kiinteistönvälittäjä

Kilpailutus

Välityspalvelua markkinoidessa on kerrottava lasketaanko palkkio myyntihinnasta vai velattomasta myyntihinnasta. Toteutuneet välityspalkkiot suoritetaan yleensä kaupanteon yhteydessä. Välityspalkkio voidaan periä vain siltä, joka on tehnyt välityssopimuksen, eli useimmiten myyjältä. Vain laillistettu kiinteistönvälitysyritys voi periä välityspalkkion. Prosentuaalisen välityspalkkion vaihtoehtoratkaisuna on nykyisin kiinteitä välityspalkkioita, joissa välityspalkkion määrä on päätetty ennalta jo toimeksiantosopimuksen valmisteluvaiheessa. Välityspalkkiot veloitetaan yleisesti kaupanteon yhteydessä. Välityspalkkion suuruutta ei ole laissa määrätty. Välityspalkkiosta kuitenkin todetaan, että sen on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitettävän kohteen laatu ja suoritettu työmäärä.

Kuluttajille suunnattua välityspalveluiden markkinointia säännellään kuluttajansuojalaissa (38/1978; KSL). Itse välitystapahtumaa ja sen oikeussuhteita säädellään puolestaan laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000; välityslaki, VälitysL).

Lisäksi sovelletaan asetusta kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (hintamerkintäasetus 553/2013).

Kuluttajaviranomaisen ohje on välittäjän valintaa harkitsevalle helpoiten ymmärrettävä ja hyödyllinen oikopolku. Kuluttajaviranomainen on mm. linjannut ohjeessaan seuraavasti:

”Kiinteistönvälittäjäkunta on kirjava. Siksi on tärkeää, että pyydät kotiisi arviokäynnille edustajan ainakin kolmesta välitysliikkeestä, mielellään isoista ja pienemmistä. Se auttaa myös myyntihinnan päättämisessä.”

Tapauskohtaisesti tarjoamme kuluttajalle maksutonta palveluamme välittäjän valinnassa.  Kilpailutuspalvelumme on linjassa kuluttajaviranomaisen välittäjän valinnasta antaman ohjeen kanssa.

Valintaperusteina ovat mm. toteutuneet välityspalkkiot hintamerkintäasetuksen noudattaminen, hyvämaineisuus, halukkuus alueen kohteisiin, historialliset myyntiotteet, palvelusisältö ja hintalaatusuhde. Voit hakea kilpailutusta tästä.

Välitysalan hinta- ja laatuvertailijana meillä on tarjota asiakkaidemme saataville hyvämaineinen, hyvän hintalaatusuhteen ja osaamistason palveluverkosto.

Olemme jo useamman vuoden ajan toteuttaneet henkilöavusteista ja asiakkaallemme maksutonta välittäjän valinnan kilpailutuspalvelua.

toteutuneet välityspalkkiot

Asuntojenmyynti.fi on paikka, jossa kannattaa ensisijaisesti vierailla ennen asunnon myyntiinlaittoa. Erityisesti näin kannattaa toimia ennen kuin ottaa välittäjään yhteyttä.  Lisäksi jo tarjouksen saaneena on usein viisasta tarkastella alueella aiemmin maksettuja välityspalkkioita. Toteutuneiden välityspalkkioiden ja välitysprosenttien lisäksi käyttäjän on mahdollista saada käsitys alueensa kiinteistönvälitystarjonnasta myyntisaavutusvertailun kautta ennen kuin pyytää aina tarvittavaa ilmaista hinta-arviota ja välittäjien kutsumista paikalle.

Välittäjän käyttäminen ja välityspalkkiot

Kiinteistönvälittäjän palveluiden käyttäminen asuntokaupassa on tunnetusti suosittua. Tämä siitä syystä, että ostajat luottavat usein enemmän välittäjän kautta myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysyritys hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelyn ja lopuksi itse kaupanteon.

Välittäjien palkkiossa kannattaa olla kuitenkin tarkkana. Usein välityspalkkio peritään vain asuntokaupoilla. Muutamalla välitysliikkeillä on kuitenkin myös joitakin kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös monen välitysliikkeen valikoimissa. Tasasumman hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiosuus on laskutuksen perusteena kuitenkin välittäjää kannustavin ratkaisu.