Vertaa kiinteistönvälittäjiä ja välityspalkkioita

Välitysvertailua jo vuodesta 2012
4/5

Saimme tarjouksen kolmelta välittäjältä, joista yhden tarjous johti sopimukseen. Kätevä palvelu.

Ritva K.Tampere
70345
Vertailua

Asunnon myynti Tampere

Käy yllä olevan hakutoiminnallisuuden kautta tästä sisään ilmaiseen vertailupalveluumme ja löydä salamannopeasti paikkakuntasi asunnon myynti välitysyrityksineen ja välityspalkkioineen. Tästä palvelusta löydät välityspalkkiot jokaiselle alueella asuntokauppaa ammatikseen tekevälle välitysliikkeelle selkeästi vertailtuna. Onko se asunnon myynti Tampere mitä etsit? Katso nopeasti ja vaivattomasti vaikkapa:

  • Toteutuneet välityspalkkiot alueella
  • Päivän parhaat välitystarjoukset
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot
  • Välitystoimipisteiden henkilömäärät

Vertaamalla välityshinnat etukäteen säästät rahaa ja hermoja. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailemisesta on lisäksi suuri hyöty välityshinnoista neuvoteltaessa.

Kiinteistövälitysala on tulvillaan asuntovälittäjiä. Tämä huomioon ottaen asunnon omistajalla on usein liian paljon valinnanvaraa asiantuntijoiden suhteen. Onko päällimmäisenä ajatuksena asunnon myynti Tampere? Asunnonvälittäjiä voidaan kilpailuttaa, jotta toimijoiden seasta löytyy ammattitaitoisin välittäjä, asunnonmyyntiprosessi etenee suunnitellusti ja lopputulos on onnistunut. Taidokkaan välittäjän voi onneksi tunnistaa monesta seikasta. On lisäksi tärkeää valita välittäjäksi henkilö, josta pitää ja kenen kanssa keskinäiset kemiat toimivat. Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista on välttämätöntä välittäjän kanssa käydä läpi seuraavat asiat, jotta valinta osuu kohdilleen.

Kilpailutuksella sopiva välityspalkkio

Välityspalkkio on välittäjän saama palkkio tehdystä työstä. Iso osa välittäjistä työskentelee alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia menestyksekkäästi ja pitkäaikaisesti toimialalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat oleellisesti välitysliikkeiden kesken. Normaalia välityspalkkiota on melkein mahdoton määrittää, sillä palkkion määrä selviää lopullisesti välitysliikkeen ja asiakkaan keskinäisten neuvotteluiden tuloksena. On myös yrityksiä, joiden välityshinta ei ole erikseen sovittavissa. Asuntojen kuitenkin puhutaan isoista summista ja tästäkin syystä myös välityspalkkioiden suuruus on useinkin merkityksellinen. Asunnon myynti Tampere on haettu asia asia eikä ihme, mutta oikeudenmukainen asunnonvälittäjä ottaa työstään työn vaativuutta vastaavan välityspalkkion ja selvittää sen asiakkaalle avoimesti. Kiinteistönvälitystä koskee lain velvoite hyvästä välitystavasta. Tämän linkin kautta voit halutessasi ladata KVKL:n hyvän välitystavan oppaan.

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on kovin helppoa vertailla asiaa asunnon myynti Tampere. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 pystyttämä ja lanseeraama vertailupalvelu. Palvelu on perustettu kiinteistönvälityksen hinnastojen vertaamiseksi, kun hinnanilmoitusvelvollisuus poistui välitysliikkeiden jokaviikkoisista lehti-ilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt koottua tietoa siitä paljonko kustansi asunnon myynti Tampere? Palkkiovertailumme julkaisun vuoksi lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui tarkastelun alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme viranomaisen kanssa johti siihen, että tässä vaiheessa lähes kaikki välitysyritykset Suomessa ilmoittavat nettisivuillaan lain velvoittamat palveluhintansa.

Välityshintoja on vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Kiinteistönvälittäjän käyttö ja välityspalkkiot

Asunnonvälittäjän palveluiden käyttö asuntokaupassa on tunnustetusti suosiossa. Tämä sen johdosta, että ostajat luottavat useasti enemmän välittäjän kautta myynnissä oleviin kaupankohteisiin. Välitysliike hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvityksen, paperihommat, esittelemisen ja lopuksi itse asuntokaupan.

Välittäjän palkkiossa tulee olla kuitenkin tarkkana. Usein välityshinta peritään vain toteutuneista asuntokaupoista. Muutamilla kiinteistönvälittäjillä on kuitenkin myös joissakin tapauksissa kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös monenkin kiinteistönvälitysliikkeen tarjonnassa. Kiinteän summan hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on palkkaperusteena kuitenkin välittäjää kannustavin ratkaisu.

asunnon myynti Tampere

asunnon myynti Tampere

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on todella helppoa selvitellä asiaa asunnon myynti Tampere. Tämä sikäli, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja esittelemä vertailupalvelu. Palvelumme pystytettiin välitysyritysten palveluhintojen vertaamiseksi, kun hinnanilmoitusvelvollisuus poistui välitysliikkeiden viikottaisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioiden vertailun mahdollistamaa palvelua ei ennen tätä ollut Suomessa nähty. Mistään ei löytynyt koottua tietoa siitä mitä kustantaa asunnon myynti Tampere? Välityspalkkiovertailun tullessa julki lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui tarkastelun alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyö viranomaisten kanssa on lopulta johtanut siihen, että nykyään lähes kaikki asunnonvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat nettisivuillaan lain velvoittamat palveluhintansa.

Välityshintoja on vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneitten vuosien aikana.

Kiinteistönvälitysliikkeen käyttäminen ja välityspalkkiot

Välitysyrityksen palveluiden käyttö asuntokaupoilla on tunnustetusti suosittua. Tämä sen johdosta, että ostajat luottavat useinmiten enemmän välittäjällä myynnissä oleviin myyntikohteisiin. Välitysyritys hoitelee yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelyn ja loppuun itse asuntokaupan.

Välityspalkkioissa kannattaa olla kuitenkin hereillä. Usein välityspalkkiot peritään vain asuntokaupoilla. Eräillä välitysliikkeillä on poikkeuksellisesti myös toisinaan kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on sen sijaan nykyään myös monen asunnonvälittäjän tarjonnassa. Kiinteän summan hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on palkkioperusteena kuitenkin välittäjää kannustavin ratkaisu.