Vertaa kiinteistönvälittäjiä ja välityspalkkioita

Välitysvertailua jo vuodesta 2012
4/5

Saimme tarjouksen kolmelta välittäjältä, joista yhden tarjous johti sopimukseen. Kätevä palvelu.

Ritva K.Tampere
70345
Vertailua

Asunnon myynti Helsinki

Käy yllä olevan hakukentän kautta sisään maksuttomaan vertailuun ja näe hetkessä paikkakuntasi asunnon myynti välitysyrityksineen ja hintoineen. Palvelusta löydät hintatiedot jokaiselle alueella kauppaa tekevälle kiinteistönvälitykselle ymmärrettävästi vertailtuna. Onko se asunnon myynti Helsinki mitä etsit? Tutki nopeasti ja helposti vaikkapa:

  • Toteutuneet välityspalkkiot alueella
  • Päivän parhaat välitystarjoukset
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot
  • Välitystoimipisteiden henkilömäärät

Vertaamalla välityspalkkiot etukäteen säästyy aikaa ja rahaa. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailemisesta on lisäksi todella suuri apu välityshinnoista väännettäessä.

Kiinteistönvälitysala on ääriään myöten täynnä välitystoimihenkilöitä. Tätä silmällä pitäen asunnon omistajalla on usein melko paljon valinnanvaraa myyntiedustajien suhteen. Onko suunnitelmassa asunnon myynti Helsinki? Asuntovälittäjiä voidaan kilpailuttaa, jotta toimijoiden seasta löytyy erityisen hyvä välittäjä, asunnonmyyntiprosessi etenee suunnitellusti ja lopputulos on onnistunut. Ammattitaitoisen asiantuntijan voi onneksi tunnistaa useasta seikasta. On myös tärkeää valita välittäjäksi henkilö, josta pitää ja kenen kanssa keskinäiset kemiat toimivat. Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista on tärkeää välittäjän kanssa käydä lävitse seuraavat kohdat, jotta valinta osuu kohdilleen.

Kilpailutuksella sopiva välityspalkkio

Välityspalkkio on välittäjän saama palkka tehdystä myyntityöstä. Suuri osa välittäjistä tekee työtä alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia sitoutuneesti ja pitkäaikaisesti toimialalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat merkittävästi välitysliikkeiden kesken. Tavanomaista välityspalkkiota on lähes mahdotonta saada selville, sillä palkkion suuruus selviää lopullisesti välitysliikkeen ja kuluttajan keskinäisten neuvotteluiden päätteeksi. On myös välitysliikkeitä, joiden välityspalkkio ei ole erikseen sovittavissa. Asuntojen myynnissä kuitenkin puhutaan isosta varainsiirrosta ja siksikin myös välityspalkkion suuruus on useinmiten merkittävä. Asunnon myynti Helsinki on haettu asia asia eikä ihme, mutta rehellinen kiinteistönvälittäjä ottaa työstään realistisen välityspalkkion ja osaa perustella sen myös asiakkaalleen vilpittömästi. Ammattimaista asunnonvälitystä koskee lain velvoite hyvästä välitystavasta. Tätä kautta voit halutessasi tulostaa KVKL:n hyvän välitystavan oppaan.

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on todella helppoa selvitellä asiaa asunnon myynti Helsinki. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja lanseeraama vertailupalvelu. Palvelu on perustettu laillistettujen kiinteistönvälitysliikkeiden hintojen vertailemiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui välitysliikkeiden viikottaisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioiden vertailun mahdollistamaa palvelua ei ennen tätä ollut Suomessa nähty. Mistään ei löytynyt koottua tietoa siitä paljonko maksoi asunnon myynti Helsinki? Vertailumme synnyttyä lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui suurennuslasin alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme viranomaisten kanssa on lopulta johtanut siihen, että nykyään lähes kaikki välitysliikkeet Suomessa ilmoittavat internetsivuillaan lain edellyttämät palveluhintansa.

Välityshintoja sittemmin vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Kiinteistönvälitysliikkeen käyttö ja välityspalkkiot

Asunnonvälittäjän palveluiden hyväksikäyttö asunnon myynnissä on tunnustetusti suosittua. Tämä sen vuoksi, että ostajat luottavat usein enemmän välitysyrityksellä myynnissä oleviin myyntikohteisiin. Välittäjä hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvityksen, paperityön, esittelyn ja lopuksi itse asuntokaupan.

Välittäjän palkkiossa tulee olla kuitenkin valppaana. Usein välityshinta peritään vain asuntokaupoilla. Eräillä kiinteistönvälityksillä on kuitenkin myös joissakin tapauksissa kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio löytyy sen sijaan nykyään myös monenkin välitysliikkeen tarjonnassa. Tasasumman hyvä puoli on se, että se ei tuo yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on laskutuksen perusteena eittämättä myyntihenkilöä kannustavin ratkaisu.

asunnon myynti Helsinki

asunnon myynti Helsinki

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on todella helppoa selvitellä asiaa asunnon myynti Helsinki. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja lanseeraama vertailupalvelu. Palvelu on perustettu välitysyritysten hintojen vertaamiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui asunnonvälittäjien sunnuntaisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt tietoa siitä paljonko maksoi asunnon myynti Helsinki? Välityspalkkiovertailun johdosta lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui tutkinnan alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme viranomaisen kanssa johti lopulta siihen, että nykyään lähes kaikki asunnonvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat nettisivuillaan lain vaatimat hinnastonsa.

Välityspalkkioita on vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneitten vuosien aikana.

Asunnonvälittäjän käyttäminen ja välityspalkkiot

Kiinteistönvälitysliikkeen palveluiden hyväksikäyttö asuntokaupassa on tunnustetusti suosittua. Tämä siitä syystä, että ostajat luottavat useinmiten enemmän välitysliikkeellä myynnissä oleviin kaupankohteisiin. Välitysyritys hoitelee yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelemisen ja loppuun itse kaupanteon.

Välityspalkkiossa kannattaa olla kuitenkin valppaana. Usein välityspalkkio peritään vain totetuneesta kaupasta. Eräillä kiinteistönvälityksillä on kuitenkin myös joissakin tapauksissa kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös monen välitysyrityksen tarjonnassa. Kiinteän palkkion hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiosuus palkkiomalli on palkkioperusteena eittämättä välittäjää kannustavin ratkaisu.