Välityspalkkiot 2017

Päivänä 15.1.2018

Ammattimaisen kiinteistönvälityksen hintojen kehitys 4/4 2016-4/4 2017.
(Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %).

Asunto-osakkeiden arvonlisäverollisten välityspalkkioiden koko maan keskiarvo laski vuoden tarkastelujaksolla 0,05 prosenttiyksikköä. Suomen asunto-osakkeen ammattivälityksen kuluttajilta pyydettävä keskiarvopalkkio oli joulukuun lopussa 4,10% sisältäen arvonlisäveron. Alimmat asunto-osakkeen välitysprosentit löytyivät vuoden lopussa Kuopiosta, jossa paikalliset välitysyritykset pyysivät asunto-osakkeiden välityksestä keskimäärin 3,50% sisältäen arvonlisäveron. Korkeimmat asunto-osakkeiden prosentit sen sijaan löytyivät vuoden lopussa Lappeenrannassa, jossa esim. kerrostaloasunnon välityksestä pyydettiin vastaavasti 4,42%.

Kiinteistöjen arvonlisäverolliset välitysprosentit laskivat koko maan tasolla viime vuonna niin ikään keskiarvollisesti 0,05 prosenttiyksikköä. Suomen kiinteistönvälityksen kuluttajilta pyydettävä keskiarvopalkkio oli joulukuun lopussa 4,29% sisältäen arvonlisäveron. Alimmat kiinteistönvälitysprosentit löytyivät vuoden lopussa Kuopiosta, jossa paikalliset välitysyritykset pyysivät esimerkiksi omakotitalon välityksestä keskimäärin 3,53% sisältäen. Korkeimmat prosentit kiinteistöjen välittämisestä sen sijaan löytyivät loppuvuonna Hämeenlinnasta, jossa esim. omakotitalon välittämiseksi pyydettiin vastaavasti 4,58%.

Ohjeet julkistuksen tutkimiseen

Hintatiedot perustuvat Effortia Oy:n tarjoamaan ja kuluttajille maksuttoman kiinteistönvälityksen hintavertailupalveluun Asuntojenmyynti.fi:hin. Palvelusta on löydettävissä ajantasaisesti asunto-osakkeiden ja kiinteistönvälityksen arvonlisäverolliset välityspalkkioprosentit, minipalkkiot, perus- ja mahdolliset asiakirjakulut.

Tässä julkistuksessa kerrottuihin hintakeskiarvoihin vaikuttivat tarkasteluajanjaksolla Suomessa 168 paikkakunnalla välitysprosenttinsa hintamerkintäasetuksen mukaan ilmoittaneet, toimineet ja lakanneet laillistetut kiinteistönvälitysyritykset. Kiinteistönvälitystoiminnan laillisuutta valvovat Suomessa paikalliset Aluehallintovirastot.

Kiinteistönvälitys hinnat Suomi 3-4-2017 - Asuntojenmyynti.fi

Siirry halutessasi seuraavista linkeistä muihin julkistuksiin:

2016 << 2017 >> kvartaali 1 kvartaali 2 kvartaali 3 kvartaali 4  >> 2018