LKV-pätevyystasot 2017 julkistus 2 - Kiinteistönvälitysvertailu

Vertailulista

Välitysala karsi turhat luulot pois

Päivänä 17.1.2018

LKV -pätevyydet Suomi – toinen puolivuosikatsaus 2017

Syystalvi niitti osan välitysalalle saapuneista kokeilijoista muihin maisemiin. Viimeisen puolen vuoden aikana välitysalalta hävisi lähes sata myyntityöhön alkuvuodesta palkattua henkilöä. Samalla alan suhteellinen pätevyystaso parani.

Suomessa kiinteistönvälityksen myyntitehtävien parissa työskentelevien toimihenkilöiden määrästä noin 71% oli joulukuun 2017 lopussa LKV- pätevyys. Pätevien määrä nousi viime vuoden kesäkuun lopun tasosta, jolloin vastaava suhde oli 70%

Suurista kaupungeista eniten LKV-päteviä välittäjiä suhteessa välittäjien kokonaismäärään oli joulukuun lopussa Lappeenrannassa, jossa 80% kaupungin välittäjistä oli laillistettuja kiinteistönvälittäjiä. Heikoin yleinen pätevyystaso oli Vantaalla, jossa vastaava suhde oli 64% kaupungin myyntineuvottelijoiden kokonaismäärästä.

Ohjeita julkistuksen tulkitsemiseen:

Tiedotteessa ja palvelun julkistussivuilla esitetyt kiinteistönvälitysyritysten pätevyystiedot perustuvat Effortia Oy:n suomalaisille tarjoamaan maksuttomaan kiinteistönvälityksen hinta- ja laatuvertailuun Asuntojenmyynti.fi:hin.

Välitysliikelaki vaati 1.1.2016 alkaen, että jokaisen suomalaisen laillistetun välitystoimipisteen myyntihenkilökunnasta vähintään puolella tuli olla LKV- kokeessa osoitettu ammattipätevyys. Lain edellyttämien pätevyysvaatimusten noudattamatta jättäminen voi johtaa välitysliikerekisteristä poistamiseen.

Suomen kiinteistönvälityksen LKV-pätevyydet 2017-2

Siirry halutessasi seuraavista linkeistä aiempiin julkistuksiin:

 2016 puolivuosi 2 << 2017 puolivuosi 1 puolivuosi 2 | 2018 puolivuosi 1

  • Julkistuksessa huomioitiin sellaiset laillistetut kiinteistönvälitysyritykset, jotka ilmoittivat itsensä sekä työntekijöidensä tiedot internetsivuillaan.
  • Julkistuksessa ei huomioida muita kiinteistönvälitysalan tutkintoja kuin lain edellyttämän kiinteistönvälittäjäkokeen suorittaneiden määrät.
Click here to load this Caspio Cloud Database

Julkistuksessa huomioitiin yhteensä 5055 suomalaisen kiinteistönvälitysalalla toimivan myyntineuvottelijan pätevyystasot kaikkiaan 168 Suomen paikkakunnalla.