Vertaa kiinteistönvälittäjiä ja välityspalkkioita

Välitysvertailua jo vuodesta 2012
4/5

Saimme tarjouksen kolmelta välittäjältä, joista yhden tarjous johti sopimukseen. Kätevä palvelu.

Ritva K.Tampere
71861
Vertailua

Välityspalkkiot Jyväskylä

Käy yllä olevan hakukentän avulla tästä sisään ilmaiseen vertailupalveluumme ja katso silmänräpäyksessä paikkakuntasi asunnon myynti välitysyrityksineen ja hintoineen. Tästä palvelusta löydät hintatiedot jokaiselle alueella asuntokauppaa ammatikseen tekevälle asuntokauppiaalle ymmärrettävästi vertailtuna. Onko se välityspalkkiot Jyväskylä mitä etsit? Vertaile nopeasti ja helposti esimerkiksi:

  • Toteutuneet välityspalkkiot alueella
  • Päivän parhaat välitystarjoukset
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot
  • Välitystoimipisteiden henkilömäärät

Vertaamalla välitysliikkeet etukäteen säästät rahaa ja hermoja. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailemisesta on lisäksi suuri apu välityskustannuksista neuvoteltaessa.

Kiinteistönvälityksen toimiala on ääriään myöten täynnä myyntiväkeä. Tämän vuoksi asunnon omistajalla on usein varsin paljon valinnanvaraa välitystoimihenkilöiden suhteen. Tuumitko kenties paljonko ovat välityspalkkiot Jyväskylä alueella?

Välittäjiä voidaan kilpailuttaa, jotta toimijoiden seasta löytyy paras välittäjä, asunnonmyyntiprosessi etenee suunnitellusti ja lopputulos on onnistunut. Muita paremman asunnon myyjän voi onneksi tunnistaa monesta seikasta. On lisäksi tärkeää valita välittäjäksi henkilö, josta pitää ja kenen kanssa keskinäiset kemiat toimivat. Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista on välttämätöntä välittäjän kanssa käydä lävitse seuraavat seikat, jotta valinta osuu kohdilleen.

Välitysliikkeen käyttäminen ja välityspalkkiot

Laillistetun kiinteistönvälittäjän palveluiden käyttö asunnon myynnissä on tunnustetusti suosiossa. Tämä sen vuoksi, että ostajat luottavat usein enemmän välittäjän kautta myynnissä oleviin myyntikohteisiin. Välitysliike hoitelee yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperihommat, esittelyn ja lopuksi itse kaupanteon.

Välittäjien palkkiossa kannattaa olla kuitenkin valveilla. Usein välityshinta peritään vain asuntokaupoilla. Muutamalla kiinteistönvälittäjillä on kuitenkin myös joskus kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio löytyy sen sijaan nykyään myös monen asunnonvälittäjän palvelupaketissa. Kiinteän summan hyvä puoli on se, että se ei tuo yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on palkkioperusteena eittämättä myyntihenkilöä kannustavin ratkaisu.

Välityspalkkiovertailun historia

Tänä päivänä on kovin helppoa vertailla asiaa välityspalkkiot Jyväskylä. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 pystyttämä ja esittelemä vertailupalvelu. Palvelumme perustettiin kiinteistön- ja asunnonvälityksen hintojen vertailemiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui välitysyritysten jokaviikkoisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt kootusti tietoa siitä mitä olivat välityspalkkiot Jyväskylä? Välityspalkkiovertailun vuoksi lain hintamerkinnän noudattaminen joutui tarkastelun alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme valvontaelimen kanssa johti lopulta siihen, että tässä vaiheessa lähes kaikki kiinteistönvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat internetsivuillaan lain edellyttämät palveluhintansa.

Välityshintoja onkin jo vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Kilpailutuksella edullisempi palkkio

Välityspalkkio on välittäjän saama palkkio tehdystä työstä. Suuri osa välittäjistä tekee työtä alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia sitoutuneesti ja pitkäaikaisesti alalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat runsaasti kiinteistönvälitysten välillä. Tyypillistä välityshintaa on lähes mahdoton määrittää, sillä palkkion määrä selviää lopullisesti välitysliikkeen ja asiakkaan keskinäisten neuvotteluiden tuloksena. On myös toimijoita, joiden palkkio ei ole neuvoteltavissa. Asuntokaupoissa puhutaan sadoista tuhansista ja siitä syystä on parasta ottaa selvää ennen sopimusta mitä ovat välityspalkkiot Jyväskylä alueella.

Menestyvä asuntokaupan ammattilainen ottaa työajastaan sopivan välityspalkkion ja perustelee tämän asiakkaalle hyvän välitystavan mukaisesti. Tästä linkistä voit halutessasi tutustua Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hyvän välitystavan oppaan.

välityspalkkiot Jyväskylä

välityspalkkiot Jyväskylä

Välityspalkkiovertailun historia

Nykyisin on lapsellisen helppoa verrata asiaa välityspalkkiot Jyväskylä. Tämä sikäli, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja lanseeraama vertailupalvelu. Palvelu pystytettiin kiinteistönvälityksen hinnastojen vertaamiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui välitysyritysten sunnuntaisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt koottua tietoa siitä paljonko todella olivat välityspalkkiot Jyväskylä? Vertailupalvelumme ansiosta lain hintamerkinnän noudattaminen joutui tarkastelun alle myös välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme valvovan viranomaisen kanssa on lopulta johtanut siihen, että tässä vaiheessa lähes kaikki asunnonvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat internetsivuillaan lain velvoittamat palveluhintansa.

Välityspalkkioita on vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneitten vuosien aikana.

Kilpailutus ja sopiva palkkio

Välityspalkkio on välittäjän saama palkka tehdystä työstä. Iso osa välittäjistä tekee työtä alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia menestyksekkäästi ja pitkäaikaisesti alalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat merkittävästi välitysliikkeiden välillä. Normaalia välityspalkkiota on lähestulkoon mahdotonta osoittaa, sillä välityspalkkioiden määrä selviää lopullisesti välittäjän ja asiakkaan keskinäisten neuvotteluiden päätteeksi. On myös toimijoita, joiden palkkio ei ole neuvoteltavissa. Asuntojen myynnissä puhutaan sadoista tuhansista ja siksi on hyvä ottaa selvää ennen toimeksiannon solmimista mitä ovat välityspalkkiot Jyväskylä alueella.

Pätevä välitysliike ottaa työajastaan kohtuullisen palkkion ja perustelee sen myös asiakkaalleen hyvän välitystavan mukaisesti. Tästä linkistä voit halutessasi tulostaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hyvän välitystavan oppaan.