Vertaa kiinteistönvälittäjiä ja välityspalkkioita

Välitysvertailua jo vuodesta 2012
4/5

Saimme tarjouksen kolmelta välittäjältä, joista yhden tarjous johti sopimukseen. Kätevä palvelu.

Ritva K.Tampere
71861
Vertailua

Välityspalkkiot Espoo

Kirjaudu yllä olevan hakukentän kautta tästä ilmaiseen vertailuun ja löydä salamannopeasti paikkakuntasi asunnon myynti yrityksineen ja palkkioineen. Palvelustamme löydät hintatiedot jokaiselle alueella kauppaa tekevälle asuntokauppiaalle ymmärrettävästi vertailtuna. Onko se välityspalkkiot Espoo mitä etsit? Silmäile nopeasti ja vaivattomasti esimerkiksi:

  • Toteutuneet välityspalkkiot alueella
  • Päivän parhaat välitystarjoukset
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot
  • Välitystoimipisteiden henkilömäärät

Vertaamalla välityspalkkiot etukäteen säästyy aikaa ja rahaa. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailemisesta on lisäksi suuri apu välityspalkkioista neuvoteltaessa.

Kiinteistövälitysala on pullollaan asunnon myyjiä. Tästä johtuen asunnon omistajalla on usein käsittämättömän paljon valinnanvaraa välittäjän suhteen. Pohditko ehkä mitä ovat välityspalkkiot Espoo alueella?

Kiinteistövälittäjiä kannattaa kilpailuttaa, jotta toimijoiden seasta löytyy ammattitaitoisin välittäjä, asunnonmyyntiprosessi etenee suunnitelman mukaisesti ja lopputulos on onnistunut. Taidokkaan välittäjän voi onneksi tunnistaa monesta seikasta. On lisäksi tärkeää valita välittäjäksi henkilö, josta pitää ja kenen kanssa keskinäiset kemiat toimivat. Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista on tärkeää välittäjän kanssa käydä lävitse seuraavat kohdat, jotta valinta osuu kohdilleen.

Välitysliikkeen käyttö ja välityspalkkiot

Kiinteistövälittäjän palveluiden käyttö asuntokaupassa on tunnetusti suosittua. Tämä sen johdosta, että ostajat luottavat useinmiten enemmän välitysliikkeellä myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysliike hoitelee yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelemisen ja lopuksi itse kaupanteon.

Välittäjän palkkiossa kannattaa olla kuitenkin valppaana. Usein välityspalkkio peritään vain totetuneesta kaupasta. Joillakin asunnonvälityksillä on poikkeuksena myös joissakin tapauksissa kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on sen sijaan nykyään myös monenkin kiinteistönvälitysliikkeen palvelupaketissa. Kiinteän summan hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on palkkaperusteena eittämättä välittäjää kannustavin ratkaisu.

Välityspalkkiovertailun historia

Nykyisin on helppoa selvitellä asiaa välityspalkkiot Espoo. Tämä sen vuoksi, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 pystyttämä ja esittelemä vertailupalvelu. Palvelumme pystytettiin kiinteistönvälityksen hintojen vertailemiseksi, kun hinnanilmoitusvelvollisuus poistui välitysyritysten jokaviikkoisista lehti-ilmoituksista.

Välityspalkkioiden vertailun mahdollistamaa palvelua ei ennen tätä ollut Suomessa nähty. Mistään ei löytynyt koottua tietoa siitä mitä ovat välityspalkkiot Espoo? Palkkiovertailun vuoksi lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui suurennuslasin alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme valvovan viranomaisen kanssa johti siihen, että nykyisin lähes kaikki asunnonvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat verkkosivuillaan lain vaatimat palveluhintansa.

Välityspalkkioita sittemmin vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneitten vuosien aikana.

Kilpailuttamalla sopiva palkkio

Välityspalkkio on välittäjän saama palkka tehdystä työstä. Suuri osa välittäjistä toimii alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia sitoutuneesti ja pitkäaikaisesti alalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat paljon kiinteistönvälitysten kesken. Tavallista välityspalkkiota on lähes mahdotonta osoittaa, sillä välityspalkkion määrä ratkeaa lopullisesti välitysliikkeen ja kuluttajan keskinäisten neuvotteluiden päätteeksi. On myös välittäjiä, joiden välityspalkkio ei ole erikseen sovittavissa. Asuntojen myynnissä puhutaan mittavista summista ja siksikin on fiksua selvittää jo hyvissä ajoin mitä ovat välityspalkkiot Espoo alueella.

Rehellinen asunnonvälittäjä ottaa työajastaan sopusuhtaisen korvauksen ja selvittää tämän asiakkaalle rehellisesti. Tästä linkistä voit lukea Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hyvän välitystavan oppaan.

välityspalkkiot Espoo

välityspalkkiot Espoo

Välityspalkkiovertailun historia

Nykyisin on helppoa vertailla asiaa välityspalkkiot Espoo. Tämä siksi, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja lanseeraama vertailupalvelu. Palvelu on perustettu laillistettujen kiinteistönvälitysliikkeiden hinnastojen vertailemiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui kiinteistönvälittäjien jokaviikkoisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt kootusti tietoa siitä mitä ovat välityspalkkiot Espoo? Palkkiovertailun tullessa julki lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui tutkinnan alle myös välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme viranomaisen kanssa on johtanut siihen, että tässä vaiheessa lähes kaikki kiinteistönvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat verkkosivuillaan lain vaatimat palveluhintansa.

Välityshintoja on vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Kilpailuttamalla säästää

Välityspalkkio on välittäjän saama palkkio tehdystä työstä. Iso osa välittäjistä työskentelee alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia sitoutuneesti ja pitkäaikaisesti toimialalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat merkittävästi asunnonvälittäjien kesken. Normaalia välityshintaa on lähestulkoon mahdoton saada selville, koska palkkion määrä selviää vasta välittäjän ja asiakkaan keskinäisten neuvotteluiden tuloksena. On myös välittäjiä, joiden välityspalkkio ei ole sovittavissa erikseen. Asuntokaupoilla puhutaan sadoista tuhansista ja siitä syystä on järkevää selvittää ennen toimeksiantosopimusta mitä ovat välityspalkkiot Espoo alueella.

Hyvä kiinteistövälittäjä ottaa työskentelystään sopusuhtaisen välityspalkkion ja osaa perustella sen myös asiakkaalleen vilpittömästi. Tästä linkistä voit halutessasi tulostaa Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hyvän välitystavan oppaan.