Välityspalkkiot 2017 kvartaali 3 - Välityspalkkiovertailu

Vertailulista

Välityspalkkiot 3/4 – 2017

Päivänä 9.10.2017

Ammattimaisen kiinteistönvälityksen hintojen kehitys 2/4 2017-3/4 2017.
(Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %).

Asunto-osakkeiden ammattivälityksen keskiarvopalkkioprosentti laski Suomessa vuoden kolmannella neljänneksellä. Kiinteistönvälittäjät pyysivät asunto-osakkeen välityksestä tarkastelujaksolla keskimäärin 4,12% sisältäen arvonlisäveron. Eniten laskua hintoihin syntyi Oulussa, jossa paikallisten välitysliikkeiden asunto-osakkeiden välityksestä pyydettyjen palkkioprosenttien keskiarvo laski 0,08 prosenttiyksikköä.

Kiinteistöjen välityksen koko maan keskiarvoprosentti laski niin ikään syyskesällä. Välitysliikkeet pyysivät tuolloin omakotitalon välityksestä keskimäärin 4.30% sisältäen arvonlisäveron. Kiinteistöjen välitysprosentit olivat tarkastelujaksolla matalimmillaan Kuopiossa ja korkeimmillaan vastaavasti Hämeenlinnassa.

Ohjeet julkistuksen tutkimiseen

Hintatiedot perustuvat Effortia Oy:n tarjoamaan kuluttajille maksuttomaan kiinteistönvälityksen välityspalkkiovertailuun Asuntojenmyynti.fi:hin. Palvelusta on löydettävissä ajantasaisesti asunto-osakkeiden ja kiinteistönvälityksen arvonlisäverolliset välityspalkkioprosentit, minipalkkiot, perus- ja mahdolliset asiakirjakulut.

Kiinteistönvälitys hinnat Suomi 2-3-2017

Siirry halutessasi seuraavista linkeistä aiempiin julkistuksiin:

2013 | 2014 | 2015 | 2016 <<  2017 kvartaali 1 kvartaali 2 kvartaali 3

Asuntojenmyynti.fi välityspalkkiovertailu STT

Click here to load this Caspio Cloud Database

Tässä julkistuksessa kerrottuihin hintakeskiarvoihin vaikuttivat tarkasteluajanjaksolla Suomessa 164 paikkakunnalla välitysprosenttinsa hintamerkintäasetuksen mukaan ilmoittaneet, toimineet ja lakanneet laillistetut kiinteistönvälitysyritykset. Kiinteistönvälitystoiminnan laillisuutta valvovat Suomessa paikalliset Aluehallintovirastot.