Vertaa kiinteistönvälittäjiä ja välityspalkkioita

Välitysvertailua jo vuodesta 2012
4/5

Saimme tarjouksen kolmelta välittäjältä, joista yhden tarjous johti sopimukseen. Kätevä palvelu.

Ritva K.Tampere
67596
Vertailua

Asunnonvälityksen laatuvertailu

Asuntojenmyynti.fi seuraa lain kiinteistönvälitysliikkeille edellyttämien pätevyysvaatimuksien toteutumista ja tilaa Suomessa paikkakunnittain.

1.1.2016 jälkeen kunkin välitysliikkeen vastaavan hoitajan on tullut huolehtia siitä, että välitysliikkeen palveluksessa ja sen jokaisessa toimipaikassa välitystehtäviä suorittavista henkilöistä vähintään puolella on välittäjäkokeessa osoitettu ammattipätevyys.

Kirjautumalla sisään löydät jokaisen kaupunkisi välitysliikkeen ja voit vertailla toimistojen lkv- koulutettujen toimihenkilöiden määrää suhteessa toisiin alueen toimistoihin.

Suomessa on tuhansia kiinteistönvälitysyrityksiä, joita valvoo paikallinen Aluehallintovirasto. Voidakseen tulla rekisteröidyksi Aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin, on jokaisella toimipaikalla oltava nk. vastaava hoitaja.

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä määrittää, että välitysliikkeen vastaavalla hoitajalla on oltava   LKV-pätevyys. Tämä on siis tällä hetkkellä pakollisena edellytyksenä ainoastaan kiinteistönvälitysliikkeen tai sen toimipisteen vastaavalle hoitajalle.

Kiinteistönvälitys

Kiinteistönvälitys on kuluttajiin kohdistuvana sisältynyt kuluttajansuojalain piiriin jo lain voimaantulosta ts. vuodesta 1978 lähtien. Kiinteistönvälitysliike katsotaan em. lain tarkoittamaksi elinkeinonharjoittajaksi ja välityspalvelu lain tarkoittamaksi kulutushyödykkeeksi. Välitysliikkeen markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä (KSL 2:1).

Markkinoinnissa ei myöskään saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Markkinointi on hyvän tavan vastaista, jos se on selkeästi ristiriidassa hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa.

Asuntojen markkinointia sääntelee yleismarkkinointiasetus. Tämä asetus sääntelee sitä vaihetta, jossa asuntoa markkinoidaan ostajaehdokkaalle.

Välitysyritysten prosentuaalinen jakauma - Suomi

Löydä sinulle sopivin kiinteistönvälittäjä

Kilpailutus

Kuluttajille suunnattua välityspalveluiden markkinointia säännellään kuluttajansuojalaissa (38/1978; KSL). Itse välitystapahtumaa ja sen oikeussuhteita säädellään puolestaan laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000; välityslaki, VälitysL).

Lisäksi sovelletaan asetusta kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (hintamerkintäasetus 553/2013).

Kuluttajaviranomaisen ohje on välittäjän valintaa harkitsevalle helpoiten ymmärrettävä ja hyödyllinen oikopolku. Kuluttajaviranomainen on mm. linjannut ohjeessaan seuraavasti:

”Kiinteistönvälittäjäkunta on kirjava. Siksi on tärkeää, että pyydät kotiisi arviokäynnille edustajan ainakin kolmesta välitysliikkeestä, mielellään isoista ja pienemmistä. Se auttaa myös myyntihinnan päättämisessä.”

Tapauskohtaisesti tarjoamme kuluttajalle maksutonta palveluamme välittäjän valinnassa.  Kilpailutuspalvelumme on linjassa kuluttajaviranomaisen välittäjän valinnasta antaman ohjeen kanssa.

Valintaperusteina ovat hintamerkintäasetuksen noudattaminen, hyvämaineisuus, halukkuus alueen kohteisiin, historialliset myyntiotteet, palvelusisältö ja hintalaatusuhde. Voit hakea kilpailutusta tästä.

Välitysalan hinta- ja laatuvertailijana meillä on tarjota asiakkaidemme saataville hyvämaineinen, hyvän hintalaatusuhteen ja osaamistason palveluverkosto.

Olemme jo useamman vuoden ajan toteuttaneet henkilöavusteista ja asiakkaallemme maksutonta välittäjän valinnan kilpailutuspalvelua.