Vertailulista

Kirjautumalla sisään maksuttomaan laatuvertailuun löydät haluamasi paikkakunnan kiinteistönvälitysyritykset. Vertaat mm. toimistojen:

  • Myyntihenkilöiden lukumääriä
  • LKV- pätevien myyjien prosentuaalista osuutta toimiston myyntihenkilöiden kokonaismäärään

Vertaamalla kaupunkisi kiinteistönvälitystoimipisteet etukäteen löydät pätevimmät ja parhaat kiinteistönvälitysliikkeet ilman sattumaa.

Vertaa kiinteistönvälitys

Kirjautumalla sisään maksuttomaan laatuvertailuun löydät haluamasi paikkakunnan kiinteistönvälitysyritykset. Vertaat mm. toimistojen:

  • Myyntihenkilöiden lukumääriä
  • LKV- pätevien myyjien prosentuaalista osuutta toimiston myyntihenkilöiden kokonaismäärään

Vertaamalla kaupunkisi kiinteistönvälitystoimipisteet etukäteen löydät pätevimmät ja parhaat kiinteistönvälitysliikkeet ilman sattumaa.

Jos olet kiinnostunut välityspalkkioista, niin voit katsoa oheisen linkin kautta erikseen kirjautumalla mikä on kunkin kiinteistönvälittäjän välityspalkkio. Eikä siinäkään kaikki, sillä palvelumme vuokravälitysvertailusta löytyvät myös kaupunkisi vuokravälityshinnat sitä tarjoavien toimistojen osalta.

Löydä paras kiinteistönvälitys

Kiinteistönvälitys tarkoittaa toimintaa, jossa sopijapuolet saatetaan tulon tai muun taloudellisen hyödyn saamiseksi kosketuksiin toistensa kanssa luovutettaessa kiinteistöä tai sen osaa, rakennusta taikka osakkeita tai osuuksia, jotka antavat hallintaoikeuden tiettyyn kiinteistöön tai sen osaan, rakennukseen taikka huoneistoon.

Valtaosa asunnoista ja kiinteistöistä myydään kiinteistönvälittäjän avulla. Suomessa on tuhansia kiinteistönvälitysyrityksiä, joita valvoo paikallinen Aluehallintovirasto. Voidakseen toimia ja tulla rekisteröidyksi Aluehallintoviraston ylläpitämään välitysliikerekisteriin, on jokaisella toimipaikalla oltava vastaava hoitaja. Vastaavalla hoitajalla on oltava lain mukaan määritelty ammattipätevyys.

Kiinteistövälitys on osittain järjestäytynyttä. Suurimmat toimijat muodostavat yhdessä Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton kattojärjestön. Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto ry sitä vastoin on kiinteistönvälitysalan yrittäjien palvelu- ja edunvalvontajärjestö. Kaikki alan toimijat eivät kuitenkaan ole järjestäytyineitä. Järjestäytyneet yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan alaa edistävän hyvän välitystavan ohjetta.

Click here to load this Caspio Cloud Database

Kiinteistövälitys ja markkinointi

Kiinteistönvälitys on kuluttajiin kohdistuvana sisältynyt kuluttajansuojalain piiriin jo lain voimaantulosta ts. vuodesta 1978 lähtien. Kiinteistönvälitysliike katsotaan em. lain tarkoittamaksi elinkeinonharjoittajaksi ja välityspalvelu lain tarkoittamaksi kulutushyödykkeeksi. Välitysliikkeen markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista eikä siinä saa käyttää kuluttajien kannalta sopimatonta menettelyä (KSL 2:1). Markkinoinnissa ei myöskään saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja. Markkinointi on hyvän tavan vastaista, jos se on selkeästi ristiriidassa hyväksyttyjen yhteiskunnallisten arvojen kanssa. Markkinoinnin menettelyä pidetään sopimattomana jos se on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä kulutushyödykkeeseen liittyviä päätöksiä. Asuntojen markkinointia sääntelee yleismarkkinointiasetus. Tämä asetus sääntelee sitä vaihetta, jossa asuntoa markkinoidaan ostajaehdokkaalle.

Uusien välityspalveluiden ostamisessa kannattaa olla tarkkana. Myyjän ja ostajan saattaminen yhteen edellyttää edelleen välityssopimuksen laatimista ja välityspalkkion määrittelyä siinä. Ennen sopimusta on syytä selvittää, mitä palvelu sisältää verrattuna perinteiseen kiinteistönvälitykseen ja mistä kulut muodostuvat. Yleisin asuntojen välitys- ja kauppatapa on se, että myyjä tekee perinteisen toimeksianto- eli välityssopimuksen kiinteistönvälittäjän kanssa. Markkinoille on kuitenkin tullut muitakin, perinteisestä välitystavasta poikkeavia yrityksiä.

Välitysyritysten prosentuaalinen jakauma - Suomi

  • Ketju
  • Pankki
  • Yksityis

Löydä sinulle sopivin kiinteistönvälittäjä

Kilpailuta kiinteistönvälittäjä - Välityspalkkiovertailu

Kuluttajille suunnattua välityspalveluiden markkinointia säännellään kuluttajansuojalaissa (38/1978; KSL). Itse välitystapahtumaa ja sen oikeussuhteita säädellään puolestaan laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000; välityslaki, VälitysL).

Lisäksi sovelletaan asetusta kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa (hintamerkintäasetus 553/2013).

Kuluttajaviranomaisen ohje on välittäjän valintaa harkitsevalle helpoiten ymmärrettävä ja hyödyllinen oikopolku. Kuluttajaviranomainen on mm. linjannut ohjeessaan seuraavasti:

”Kiinteistönvälittäjäkunta on kirjava. Siksi on tärkeää, että pyydät kotiisi arviokäynnille edustajan ainakin kolmesta välitysliikkeestä, mielellään isoista ja pienemmistä. Se auttaa myös myyntihinnan päättämisessä.”

Tapauskohtaisesti tarjoamme kuluttajalle maksutonta palveluamme välittäjän valinnassa.  Kilpailutuspalvelumme on linjassa kuluttajaviranomaisen välittäjän valinnasta antaman ohjeen kanssa.

Valintaperusteina ovat hintamerkintäasetuksen noudattaminen, hyvämaineisuus, halukkuus alueen kohteisiin, historialliset myyntiotteet, palvelusisältö ja hintalaatusuhde. Voit hakea kilpailutusta tästä.

Välitysalan hinta- ja laatuvertailijana meillä on tarjota asiakkaidemme saataville hyvämaineinen, hyvän hintalaatusuhteen ja osaamistason palveluverkosto.

Olemme jo useamman vuoden ajan toteuttaneet henkilöavusteista ja asiakkaallemme maksutonta välittäjän valinnan kilpailutuspalvelua.