Asuntokaupan Välityspalkkiovertailu

Hintavertailua jo 8 vuotta

sinun pitää valita paikkakunta

41718
Vertailua

Kiinteistönvälitys Turku

Kirjaudu yllä olevan hakukentän avulla sisään maksuttomaan vertailupalveluumme ja näe hetkessä paikkakuntasi asunnon myynti yrityksineen ja hintoineen. Meiltä löydät välityspalkkiot jokaiselle alueella kauppaa tekevälle välitysliikkeelle ymmärrettävästi vertailtuna. Onko se kiinteistönvälitys Turku mitä etsit? Katso nopeasti ja helposti vaikkapa:

  • Toteutuneet välityspalkkiot alueella
  • Päivän parhaat välitystarjoukset
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot
  • Välitystoimipisteiden henkilömäärät

Vertaamalla välityspalkkioita etukäteen säästät rahaa ja hermoja. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailusta on lisäksi todella suuri apu välityskustannuksista neuvoteltaessa.

Välitysala on ääriään myöten täynnä asunnonvälittäjiä. Tähän perustuen kohteen omistajalla on usein pakahduttavan paljon valinnanvaraa asuntovälittäjien suhteen. Onko harkittavana pestata kiinteistönvälitys Turku alueelta?

Kiinteistönvälittäjiä voidaan kilpailuttaa, jotta toimijoiden seasta löytyy sopivin välittäjä, asunnonmyyntiprosessi etenee suunnitellusti ja lopputulos on onnistunut. Ammattitaitoisen välittäjän voi onneksi tunnistaa useammasta seikasta. On lisäksi tärkeää valita välittäjäksi henkilö, josta pitää ja kenen kanssa keskinäiset kemiat toimivat. Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista on suotavaa välittäjän kanssa käydä lävitse seuraavat asiat, jotta valinta osuu oikein.

Kilpailutuksella sopiva välityspalkkio

Välityspalkkio on välittäjän saama palkka tehdystä myyntityöstä. Suuri osa välittäjistä työskentelee alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia menestyksekkäästi ja pitkäaikaisesti toimialalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat merkittävästi välitysliikkeiden välillä. Normaalia välityspalkkiota on lähes mahdotonta saada selville, sillä palkkion määrä sovitaan vasta välitysliikkeen ja asiakkaan keskinäisten neuvotteluiden tuloksena. On myös välittäjiä, joiden välityshinta ei ole erikseen sovittavissa. Asuntokaupoilla puhutaan sadoista tuhansista euroista ja siksikin myös palkkion koko on usein merkittävä. Pätevä kiinteistönvälitys Turku ottaa työstään realistisen välityspalkkion ja perustelee sen myös asiakkaalleen vilpittömästi. Tätä kautta voit halutessasi tutustua KVKL:n hyvän välitystavan oppaan.

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on todella helppoa verrata kiinteistönvälitys Turkutarjontaa alueella. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 pystyttämä ja esittelemä vertailupalvelu. Palvelumme on perustettu välitysyritysten hintojen vertaamiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui asunnonvälittäjien viikottaisista lehti-ilmoituksista.

Välityspalkkioiden vertailun mahdollistamaa palvelua ei ennen tätä oltu Suomessa nähty. Mistään ei löytynyt koottua tietoa siitä mitä maksaa mr. tai mrs kiinteistönvälitys Turku palvelut? Palkkiovertailumme synnyttyä lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui suurennuslasin alle myös välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme valvovan viranomaisen kanssa on johtanut siihen, että nykyisin lähes kaikki välitysliikkeet Suomessa ilmoittavat verkkosivuillaan lain vaatimat palveluhintansa.

Välityshinnastoja onkin jo vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneitten vuosien aikana.

Asunnonvälitysliikkeen käyttö ja välityspalkkiot

Asuntovälittäjän palveluiden käyttäminen asuntokaupoilla on tunnustetusti suosittua. Tämä siitä syystä, että ostajat luottavat usein enemmän välittäjällä myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysyritys hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvityksen, paperityön, esittelemisen ja lopuksi itse asuntokaupan.

Välittäjien palkkiossa kannattaa olla kuitenkin tarkkana. Usein välityspalkkio peritään vain totetuneesta kaupasta. Eräillä asunnonvälityksillä on kuitenkin myös joskus kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on sen sijaan nykyään myös usean kiinteistönvälitysliikkeen palvelupaketissa. Kiinteän palkkion hyvä puoli on se, että se ei tuo yllätyksiä. Prosenttuaalinen palkkiomalli on palkkioperusteena eittämättä myyntihenkilöä kannustavin ratkaisu.

kiinteistönvälitys Turku

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on helppoa selvitellä kiinteistönvälitys Turkuasiaa paikkakunnalla. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja lanseeraama vertailupalvelu. Palvelumme on perustettu laillistettujen kiinteistönvälitysliikkeiden hinnastojen vertaamiseksi, kun hinnanilmoitusvelvollisuus poistui asunnonvälittäjien viikottaisista lehti-ilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt kootusti tietoa siitä mitä maksaa hra. tai rva kiinteistönvälitys Turku palvelukset? Palkkiovertailumme ansiosta lain hintamerkinnän noudattaminen joutui tarkastelun alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyö viranomaisten kanssa johti lopulta siihen, että nykyisin lähes kaikki kiinteistönvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat internetsivuillaan lain edellyttämät hinnastonsa.

Välityshintoja sittemmin vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Välittäjän käyttäminen ja välityspalkkiot

Välitysyrityksen palveluiden hyväksikäyttö asunnon myynnissä on tiedetysti suosittua. Tämä sen vuoksi, että ostajat luottavat useinkin enemmän välitysyrityksellä myynnissä oleviin myyntikohteisiin. Välittäjä hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvityksen, paperityön, esittelyn ja loppuun itse asuntokaupan.

Välityspalkkiossa tulee olla kuitenkin hereillä. Usein välityspalkkio peritään vain toteutuneista asuntokaupoista. Joillakin asunnonvälityksillä on kuitenkin myös joskus kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös usean asunnonvälittäjän tarjonnassa. Kiinteän palkkion hyvä puoli on se, että se ei tuo yllätyksiä. Prosenttiosuus palkkiomalli on palkkaperusteena eittämättä myyntihenkilöä kannustavin ratkaisu.

Turun alueellinen jako 

Turulla on kaksitasoinen aluejako: suuralueet ja kaupunginosat. Suuraluejako ei aina seuraa Turussa kaupunginosajakoa, mutta alla olevasta taulukosta löytyvät asuinalueina Turun merkittävimmät kaupunginosat. Voit myös tarkastella tästä tuoreimmat asuntojen hintatiedot Turku.