Asuntokaupan Välityspalkkiovertailu

Hintavertailua jo 8 vuotta

sinun pitää valita paikkakunta

40037
Vertailua

Kiinteistönvälitys Tampere

Kirjaudu yllä olevan hakutoiminnallisuuden avulla sisään ilmaiseen vertailuun ja tutki helposti paikkakuntasi asunnon myynti yrityksineen ja hintoineen. Tästä palvelusta löydät hintatiedon jokaiselle alueella asuntokauppaa ammatikseen tekevälle asuntokauppiaalle selkeästi vertailtuna. Onko se kiinteistönvälitys Tampere mitä etsit? Vertaile helposti ja nopeasti esimerkiksi:

  • Toteutuneet välityspalkkiot alueella
  • Päivän parhaat välitystarjoukset
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot
  • Välitystoimipisteiden henkilömäärät

Vertaamalla välityspalkkioita etukäteen säästät rahaa ja hermoja. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailusta on lisäksi suuri apu välityshinnoista väännettäessä.

Kiinteistönvälitysala on tulvillaan asiantuntijoita. Tätä silmällä pitäen kohteen omistajalla on usein melko paljon valinnanvaraa asunnon myyjien suhteen. Onko harkittavana valjastaa asuntoa myymään kiinteistönvälitys Tampere alueelta?

Asiantuntijoita voidaan kilpailuttaa, jotta toimijoiden seasta löytyy sopivin välittäjä, asunnonmyyntiprosessi etenee suunnitelman mukaisesti ja lopputulos on onnistunut. Muita paremman kiinteistönvälittäjän voi onneksi tunnistaa monesta seikasta. On myös tärkeää valita välittäjäksi henkilö, josta pitää ja kenen kanssa keskinäiset kemiat toimivat. Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista kannattaa välittäjän kanssa käydä lävitse seuraavat seikat, jotta valinta osuu kohdilleen.

Kilpailuttamalla säästää

Välityspalkkio on välittäjän saama korvaus tehdystä työstä. Suuri osa välittäjistä toimii alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia menestyksekkäästi ja pitkäaikaisesti alalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat huomattavasti välitysliikkeiden kesken. Tavanomaista välityspalkkiota on melkein mahdotonta osoittaa, sillä palkkion määrä ratkeaa vasta välittäjän ja asiakkaan keskinäisten neuvotteluiden päätteeksi. On myös välitysliikkeitä, joiden välityspalkkio ei ole erikseen sovittavissa. Asuntokaupoilla puhutaan sadoista tuhansista euroista ja siksi myös välityspalkkion suuruus on useinkin merkittävä. Rehellinen kiinteistönvälitys Tampere ottaa työstään realistisen välityspalkkion ja osaa perustella sen asiakkaalle avoimesti. Tätä linkkiä hyväksi käyttäen voit halutessasi tulostaa Kiinteisönvälitysalan Keskusliiton hyvän välitystavan oppaan.

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on kovin helppoa verrata kiinteistönvälitys Tampereasiaa paikkakunnalla. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja esittelemä vertailupalvelu. Palvelumme on perustettu kiinteistön- ja asunnonvälityksen hinnastojen vertailemiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui asuntokauppiaiden sunnuntaisista lehti-ilmoituksista.

Välityspalkkioiden vertailun mahdollistamaa palvelua ei ennen tätä oltu Suomessa nähty. Mistään ei löytynyt kootusti tietoa siitä mitä maksaa herra tai rouva kiinteistönvälitys Tampere palvelukset? Palkkiovertailumme tullessa julki lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui suurennuslasin alle myös välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme viranhaltijan kanssa on johtanut siihen, että tässä vaiheessa lähes kaikki asunnonvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat internetsivuillaan lain edellyttämät palveluhintansa.

Välityshinnastoja onkin vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Kiinteistönvälitysliikkeen käyttäminen ja välityspalkkiot

Asuntovälittäjän palveluiden hyväksikäyttö asuntokaupoilla on tiedetysti suosiossa. Tämä siksi, että ostajat luottavat useasti enemmän välittäjällä myynnissä oleviin kohteisiin. Välittäjä hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperihommat, esittelyn ja loppuun itse kaupanteon.

Välityspalkkiossa kannattaa olla kuitenkin valppaana. Usein välityspalkkiot peritään vain asuntokaupoilla. Muutamilla välitysyrityksillä on kuitenkin myös joitakin kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio on nykyään myös monenkin välitysyrityksen valikoimissa. Kiinteän summan hyvä puoli on se, että se ei aiheuta yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on palkkioperusteena eittämättä välittäjää kannustavin ratkaisu.

kiinteistönvälitys Tampere

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on jo helppoa verrata kiinteistönvälitys Tamperetarjontaa paikkakunnalla. Tämä siitä syystä, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 kehittämä ja lanseeraama vertailupalvelu. Palvelumme pystytettiin kiinteistön- ja asunnonvälityksen hintojen vertaamiseksi, kun hinnanilmoitusvelvollisuus poistui asunnonvälittäjien viikottaisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt tietoa siitä paljonko maksoi hra. tai rva kiinteistönvälitys Tampere palvelut? Palkkiovertailumme ansiosta lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui suurennuslasin alle myös välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme viranomaisen kanssa johti lopulta siihen, että tässä vaiheessa lähes kaikki kiinteistönvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat nettisivuillaan lain edellyttämät hinnastonsa.

Välityspalkkioita on vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneitten vuosien aikana.

Asunnonvälitysliikkeen käyttö ja välityspalkkiot

Laillistetun kiinteistönvälittäjän palveluiden käyttäminen asuntokaupoilla on tiedetysti suosittua. Tämä sen vuoksi, että ostajat luottavat useinkin enemmän välittäjällä myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysliike hoitelee yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperihommat, esittelemisen ja loppuun itse asuntokaupan.

Välittäjän palkkiossa tulee olla kuitenkin tarkkana. Usein välityshinnat peritään vain toteutuneista asuntokaupoista. Joillakin välitysyrityksillä on kuitenkin myös joskus kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio löytyy sen sijaan nykyään myös monenkin asunnonvälittäjän tarjonnassa. Kiinteän palkkion hyvä puoli on se, että se ei tuo yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on laskutuksen perusteena kuitenkin myyntihenkilöä kannustavin ratkaisu.

Tampereen alueellinen jako 

Tampereen kaupungilla on käytössään kolmitasoinen aluejako: suuralueet, suunnittelualueet ja tilastoalueet. Tampereen tilastoalueet noudattelevat asemakaavassa vahvistettuja kaupunginosien rajoja. Seuraavasta listasta löytyvät asumisen kannalta Tampereen merkittävimmät kaupunginosat. Katso tästä tuoreimmat asuntojen hintatiedot Tampere.