Onko asuntolainasi marginaali kunnossa?

Rahasivusto Talousviisaan tekemän selvityksen mukaan asuntolainojen mediaanimarginaali on 0,50%. Selvitys perustuu kyselyyn, johon vastasi yhteensä 135 asuntovelallista. Vertailussa on mukana yhteensä 10 suomalaista pankkia.

Pankit vertailussa

Mediaanilla mitattuna edullisimmat marginaalit löytyivät Nordealta ja kalleimmat Ålandsbankenilta. Edullisia marginaaleja tarjosivat myös Danske Bank, Hypo ja S-Pankki. Suurin pankki, eli OP, ei ole edullisimpien joukossa. Talousviisaan mukaan tähän saattaa vaikuttaa OP:n bonusjärjestelmä, jossa korkeampaa marginaalia kompensoidaan alennuksilla esimerkiksi vakuutusmaksuihin.

Kaikkien pankkien keskiarvot, mediaanit, vähimmäisarvot ja enimmäisarvot löytyvät alla olevasta taulukosta.

Kuvassa näkyy Talousviisaan kyselyn vastaajien asuntolainojen marginaalit pankeittain.

Kyselyn vastaajien marginaalit vaihtelivat alimmillaan 0,25 prosentista korkeimmillaan 1,10 prosenttiin. Marginaaleissa on siis melko suuri hajonta.

Jos tuloksia katsoo tilastollisesti, yli 0,50% marginaalia maksavien kannattaa pyytää pankilta marginaalin hinnan tarkastusta tai kilpailuttaa lainansa. Todellisuus ei kuitenkaan ole näin mustavalkoinen, sillä asuntolainan marginaaliin vaikuttavat monet eri tekijät, kuten asunnon sijainti, hakijan tulot, hakijan muu varallisuus ja lainan noston ajankohta. Hyvätuloisen asuntolainan marginaali kasvukeskuksen keskusta-asuntoon on lähtökohtaisesti alempi kuin keskituloisen marginaali hiipuvan paikkakunnan rintamamiestaloon.

Vertailu Suomen Pankin tilastoihin

Suomen Pankin tilastojen mukaan asuntolainojen marginaalit ovat laskeneet vuodesta 2013 asti melko tasaisesti. Kesästä 2019 tähän päivään marginaalit ovat pysyneet melko tasaisina, joten suurimmat säästömahdollisuudet marginaaleissa löytyvät niiltä velallisilta, jotka ovat sopineet marginaaleistaan vuosina 2012-2018.

Suomen Pankin tilasto asuntolainojen marginaalien kehityksestä 2010-2020

Talousviisaan kyselyyn vastanneista valtaosa oli nostanut tai kilpailuttanut asuntolainansa vuosina 2018-2020. Suurin osa lainoista oli otettu omassa käytössä olevaa asuntoa varten ja hieman useampi oli hakenut lainaa yhdessä kuin yksin.

Talousviisaan kyselyyn vastanneet lainan nostovuoden mukaan

Talousviisaan ja Suomen Pankin tilastojen vertaaminen lainan nostoajan suhteen selittää osiltaan sitä, miksi kyselyn vastaajien marginaalit ovat melko alhaiset. Jos vastaajien joukossa olisi ollut enemmän 2010-luvun keskivaiheilla nostettuja lainoja, keskiarvot olisivat todennäköisesti nousseet.

Kenen kannattaa kilpailuttaa?

Olemme kirjoittaneet tällä sivustolla runsaasti siitä, miksi kiinteistönvälittäjät kannattaa kilpailuttaa. Katsomalla sekä Talousviisaan että Suomen Pankin lukuja näemme, että myös asuntolainat kannattaa kilpailuttaa säännöllisesti, etenkin jos asuntolaina on otettu vuosina 2012-2018.

Asuntolainan kustannukset koostuvat kolmesta eri osasta: viitekorosta, marginaalikorosta ja muista lainan hoitokuluista. Koska viitekorot ovat olleet miinusmerkkisiä pidemmän aikaa, asuntolainan korkoina maksetaan tällä hetkellä lähinnä pankin marginaalia (marginaalikorko). Yksittäinen lainanottaja ei voi vaikuttaa viitekoron kehitykseen ja muut hoitokulut ovat yleensä muutamia euroja kuussa, joten lainanottajan mahdollisuudet kilpailuttaa ja säästää liittyvät lähinnä pankin marginaaliin.

Oletko myymässä asuntoasi? Kilpailuttamalla kiinteistönvälittäjät kauttamme löydät parhaan välittäjän ja voit säästää selvää rahaa.