Asuntokaupan Välityspalkkiovertailu

Hintavertailua jo 8 vuotta

sinun pitää valita paikkakunta

40037
Vertailua

Asunnonvälitys Vantaa

Astu yllä olevan hakutoiminnallisuuden kautta tästä sisään ilmaiseen vertailuun ja katso silmänräpäyksessä paikkakuntasi asunnon myynti yrityksineen ja palkkioineen. Tästä palvelusta löydät hintatiedot jokaiselle alueella kauppaa tekevälle välitysyritykselle selkeästi vertailtuna. Onko se asunnonvälitys Vantaa mitä etsit? Katso helposti ja nopeasti vaikkapa:

  • Toteutuneet välityspalkkiot alueella
  • Päivän parhaat välitystarjoukset
  • Välityspalkkioprosentit (asunto-osakkeet ja kiinteistöt)
  • Palkkioperusteet
  • Mahdolliset peruspalkkiot, minimipalkkiot ja asiakirjakulut
  • LKV-pätevyystasot
  • Välitystoimipisteiden henkilömäärät

Vertaamalla välityshinnat etukäteen säästät aikaasi. Toteutuneiden välityspalkkioiden vertailemisesta on lisäksi suuri hyöty välityshinnoista neuvoteltaessa.

Välitysala on tulvillaan asunnon myyjiä. Tämän takia kohteen omistajalla on usein uuvuttavan paljon valinnanvaraa välittäjien suhteen. Onko suunnitelmana valjastaa asuntoa myymään asunnonvälitys Vantaa alueelta?

Kiinteistövälittäjiä kannattaa kilpailuttaa, jotta toimijoiden seasta löytyy muita parempi välittäjä, asunnonmyyntiprosessi etenee suunnitelman mukaan ja lopputulos on onnistunut. Taidokkaan asiantuntijan voi onneksi tunnistaa useammasta asiasta. On myös tärkeää valita välittäjäksi henkilö, josta pitää ja kenen kanssa keskinäiset kemiat toimivat. Ennen toimeksiantosopimuksen allekirjoittamista on välttämätöntä välittäjän kanssa käydä lävitse seuraavat asiat, jotta valinta osuu kohdilleen.

Kilpailutuksella edullisempi palkkio

Välityspalkkio on välittäjän saama korvaus tehdystä työstä. Suuri osa välittäjistä tekee työtä alalla provisiopalkalla, eli jokaisella tehdyllä kaupalla on erityisen suuri merkitys välittäjän mahdollisuuksiin toimia sitoutuneesti ja pitkäaikaisesti alalla. Välityspalkkio lasketaan asunnon toteutuneesta velattomasta myyntihinnasta tai myyntihinnasta. Välityspalkkiot vaihtelevat huomattavasti asunnonvälittäjien välillä. Tyypillistä välityspalkkiota on melkein mahdoton osoittaa, koska välityspalkkioiden suuruus sovitaan vasta välitysliikkeen ja asiakkaan keskinäisten neuvotteluiden tuloksena. On myös toimijoita, joiden välityspalkkio ei ole sovittavissa erikseen. Asuntojen myynnissä puhutaan sadoista tuhansista euroista ja siksikin myös palkkion koko on useinmiten merkittävä. Hyvä asunnonvälitys Vantaa ottaa työstään realistisen välityspalkkion ja perustelee sen asiakkaalle avoimesti. Tästä linkistä voit tutustua Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton hyvän välitystavan oppaan.

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on todella helppoa selvitellä asunnonvälitys Vantaa asiaa paikkakunnalla. Tämä sen vuoksi, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 pystyttämä ja esittelemä vertailupalvelu. Palvelu pystytettiin laillistettujen kiinteistönvälitysliikkeiden hinnastojen vertailemiseksi, kun velvollisuus hinnan ilmoittamiseen poistui välitysliikkeiden jokaviikkoisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioita ei voinut ennen tätä missään vertailla. Mistään ei löytynyt koottua tietoa siitä mitä maksoi herra tai rouva asunnonvälitys Vantaa palvelukset? Vertailupalvelumme julkaisun vuoksi lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui suurennuslasin alle myös välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyö viranomaisen kanssa on lopulta johtanut siihen, että tässä vaiheessa lähes kaikki kiinteistönvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat verkkosivuillaan lain velvoittamat hinnastonsa.

Välityshintoja onkin jo vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Välittäjän käyttäminen ja välityspalkkiot

Kiinteistönvälityksen palveluiden käyttäminen asunnon myynnissä on tunnetusti suosiossa. Tämä siitä syystä, että ostajat luottavat useinmiten enemmän välittäjällä myynnissä oleviin kohteisiin. Välitysliike hoitelee yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvittämisen, paperityön, esittelemisen ja loppuun itse asuntokaupan.

Välityspalkkiossa tulee olla kuitenkin valppaana. Usein välityspalkkiot peritään vain asuntokaupoilla. Joillakin kiinteistönvälityksillä on poikkeuksellisesti myös joissakin tapauksissa kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio löytyy sen sijaan nykyään myös monen asunnonvälittäjän valikoimissa. Kiinteän summan hyvä puoli on se, että se ei tuo yllätyksiä. Prosenttiosuus palkkiomalli on palkkioperusteena kuitenkin myyntihenkilöä kannustavin ratkaisu.

asunnonvälitys Vantaa

asunnonvälitys Vantaa

Välityspalkkiovertailun historia

Tätä nykyä on helppoa selvitellä asunnonvälitys Vantaa tarjontaa paikkakunnalla. Tämä sikäli, että välityspalkkiovertailu on Effortia Oy:n Suomeen jo vuonna 2013 pystyttämä ja esittelemä vertailupalvelu. Palvelumme perustettiin asunnon- ja kiinteistönvälityksen hinnastojen vertaamiseksi, kun hinnanilmoitusvelvollisuus poistui asunnonvälittäjien jokaviikkoisista asuntoilmoituksista.

Välityspalkkioiden vertailun mahdollistamaa palvelua ei ennen tätä ollut Suomessa nähty. Mistään ei löytynyt tietoa siitä mitä maksoi hra. tai rva asunnonvälitys Vantaa palvelut? Vertailupalvelumme vuoksi lain hintamerkintäasetuksen noudattaminen joutui tarkastelun alle välitysalaa valvovissa Aluehallintovirastoissa. Yhteistyömme valvontaelimen kanssa johti siihen, että nykyisin lähes kaikki asunnonvälitysliikkeet Suomessa ilmoittavat nettisivuillaan lain edellyttämät palveluhinnastonsa.

Välityshintoja on vertailtu kymmeniätuhansia kertoja kuluneiden vuosien aikana.

Kiinteistönvälitysliikkeen käyttö ja välityspalkkiot

Välitysyrityksen palveluiden hyväksikäyttö asunnon myynnissä on tunnustetusti suosittua. Tämä sen vuoksi, että ostajat luottavat useinkin enemmän välittäjällä myynnissä oleviin myyntikohteisiin. Välitysyritys hoitaa yleensä asiakkaan puolesta kohteen selvityksen, paperihommat, esittelemisen ja lopuksi itse kaupanteon.

Välityspalkkioissa kannattaa olla kuitenkin valppaana. Usein välityshinnat peritään vain asuntokaupoilla. Muutamalla asunnonvälityksillä on kuitenkin myös joissakin tapauksissa kiinteitä kuluja.

Kiinteä välityspalkkio löytyy sen sijaan nykyään myös usean kiinteistönvälitysliikkeen tarjonnassa. Kiinteän summan hyvä puoli on se, että se ei tuo yllätyksiä. Prosenttiperusteinen palkkiomalli on palkkioperusteena eittämättä välittäjää kannustavin ratkaisu.