Asunnon arviointi

Katselmus

Eikö sitä nyt voi näkemättä arvioida? Vastaus on, että voihan näkemättä arvioida, mutta millainen on näkemättä tehty arvio? Myyntiin ei kiinteistönvälittäjä asuntoa saisi ainakaan näkemättä ottaa.

Välitysliikkeen selonottovelvollisuudesta säädetään välityslaissa (VälitysL 11 §). Katselmus on selonottoon kuuluva suoritus joka välitysliikkeen on aina tehtävä myytävään kohteeseen. Asunto-osakkeen kohdalla tämä tarkoittaa tutustumista kaikkiin huoneiston tiloihin. Myös kellarit, ullakot ja yhteiset tilat tulisi rymytä läpi. Kiinteistöjen kohdalla koko kiinteistön alue ja siihen kuuluvat rakennukset ja niiden tilat tulee kiertää. Mahdollisuuksien mukaan tulee myös selvittää rajojen sijainti.

Jos siis aikomus on todella asunnon tai kiinteistön myyntiin laittaminen välittäjän avulla, niin paikalle on aina päästävä. Lisäksi on usein tarpeen saada useampi mielipide asiasta. Harva tekee työtään ilmaiseksi, mutta välittäjät tekevät katselmuksiaan usein veloituksetta. On myyjätahon edun mukaista ottaa maksuttomien katselmuksien tarjouksia hyvillä mielin vastaan.

Vaikka asunnon myyntiinlaitto kiinteistönvälittäjän avulla onkin “avaimet käteen”- palvelua, niin tulevat toimeksiantajat joutuvat näkemään vaivaa myös hitusen itse. Ainakin aluksi.

 

Ville Lehtinen